RF Transceiver (2)

ESP8266EX

SMD IC ESP8266EX, QFN32-PIN, 5_5

49,000 đ/Cái

ESP32-D0WDQ6

RF System on a Chip - SoC SMD IC ESP32-D0WDQ6, Dual Core MCU, WiFi & Bluetooth Combo, QFN48-pin, 6x6mm

94,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký