RJ11, RJ12, RJ14, RJ22, RJ25 (7)

Cổng RJ11 Cái 4P4C 4 Chân Hàn PCB

14.5 x 2.2 x 12.2mm

1,450 đ/Cái

Hàng còn: 717 Cái

Hạt RJ11 Đực 6P2C 2 Chân Trong Suốt

30V 1.5A

1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 4058 Gói(2pcs)

Hạt RJ11 Đực 6P4C 4 Chân Trong Suốt

30V 1.5A

1,100 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 9589 Gói(4pcs)

Hạt RJ11 Đực 6P6C 6 Chân Trong Suốt

30V 1.5A

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 1990 Gói(3pcs)

Cổng RJ11 Cái 6P2C 2 Chân Hàn PCB

14.5 x 12.2 x 14.8mm

1,450 đ/Cái

Hàng còn: 968 Cái

Cổng RJ11 Cái 6P4C 4 Chân Hàn PCB

14.5 x 12.2 x 12.8mm

1,450 đ/Cái

Hàng còn: 1323 Cái

Cổng RJ11 Cái 6P6C 6 Chân Hàn PCB

14.5 x 2.2 x 14.2mm

1,550 đ/Cái

Hàng còn: 446 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký