Ruột Máy Hàn Tay, Nắp Chụp (19)

Ruột Máy Hàn 220VAC 500W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

76,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 300W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

61,000 đ/Cái

Hàng còn: 107 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 200W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 150W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 100W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

44,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 75W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

936H Ruột Máy Hàn 80W 110-220VAC 2 Dây

110-220VAC, L=60mm, 0-500 độ C

40,000 đ/Cái

Ruột Máy Hàn A-BF-836 60W 4 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

A1321A Ruột Máy Hàn 4 Dây 936 937 Quick

Size: D=4mm, L=6 2.5mm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Ruột Máy Hàn A1321 936 937 907 4 Dây

Size: D: 17.4 mm, L: 100 mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

Ruột Máy Hàn A1322 50W 24VDC 4 Dây

Sử dụng cho 900M 900L 907 908 913 914

33,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

907H-60W Ruột Máy Hàn 60W 220VAC 4 Dây

220VAC, 60W, L=75mm, D=5.5mm

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

450H Ruột Máy Hàn 50W 220VAC 2 Dây

220VAC, 50W, L=95mm, D=5.5mm

25,000 đ/Cái

A1325 Ruột Máy Hàn 60W 2 Dây

D: 4mm, L: 60mm

29,000 đ/Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 60W 2 Dây

Dài 55mm, Din = 6mm, Dout = 12mm

35,000 đ/Cái

C1321 Ruột Máy Hàn 60W 2220VAC

Size: 4x50 mm

89,000 đ/Cái

905C Ruột Máy Hàn 220VAC 60W 4 Dây

Dài 55mm, Din = 5mm, Dout = 10mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 30W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

25,000 đ/Cái

HE-321 Đầu Chụp Mỏ Hàn

Dùng cho các dòng máy 907, 936...Bộ 4 món

17,000 đ/Bộ

Hàng còn: 270 Bộ
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký