Lọc sản phẩm
  • Thuộc tính
    RV12
    RV24

RV12, RV24 (17)

Biến Trở 100 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-101, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Biến Trở 200 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-201, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Biến Trở 500 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-501, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Biến Trở 1K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-102, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Biến Trở 5K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-502, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Biến Trở 10K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-103, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Biến Trở 2K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-202, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Biến Trở 50K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-503, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Biến Trở 100K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-104, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Biến Trở 200K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-204, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

Biến Trở 500K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-504, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

Biến Trở 1M RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-105, 2W, 10%

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

MF-A03 Nắp Vặn Biến Trở

Núm vặn biến trở RV24YN20S

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

RV12-502 Biến Trở 5K Ohm 0.05W 20%

5K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-103 Biến Trở 10K Ohm 0.05W 20%

10K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-503 Biến Trở 50K Ohm 0.05W 20%

50K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

RV12-104 Biến Trở 100K Ohm 0.05W 20%

100K Ohm, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký