0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Schneider MCBs (235)

Dòng điện định mức In: 40A, dòng cắt Icu: 10kA, số cực: 2P
979.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
680.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
ACTi 9 STI, cầu chì cách ly
99.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.509.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.509.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.509.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.509.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.388.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.388.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.388.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.468.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.468.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.468.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.350.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.350.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.350.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.350.000 đ/Cái
Hết hàng
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
525.000 đ/Cái
Hết hàng
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
525.000 đ/Cái
Hết hàng
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
525.000 đ/Cái
Hết hàng
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
456.000 đ/Cái
Hết hàng
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
456.000 đ/Cái
Hết hàng
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
456.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
4.428.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
3.166.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.926.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.588.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
2.200.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.441.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 30mA
2.747.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 30mA
1.621.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.983.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.208.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.158.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.062.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
2.264.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.379.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.053.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
2.828.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
1.722.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat