Siêu Tụ (8)

79.000 đ/Cái
Hàng còn: 79
49.000 đ/Cái
Hết hàng
CAP SUPER 0.022F 5.5V RADIAL
20.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
0.022 Farad, 20 % to 80 %, 5.5 Volts
22.000 đ/Cái
Hết hàng
0.01 Farad, 20 % to 80 %, 5.5 Volts
14.000 đ/Cái
Hết hàng
CAP SUPER 5F 5V RADIAL
285.000 đ/Cái
Hết hàng
CAP SUPER 1.5F 5.5V RADIAL
19.000 đ/Cái
Hết hàng
CAP SUPER 1F 5.5V RADIAL
120.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat