SMB Connector (4)

SMB-C-KW-1.5 Đầu Connector RF Cái

Tần số: DC~4GHz, 4GHz (50Ω), 2GHz (75Ω) mạ đồng

23,500 đ/Cái

Hết hàng

SMB-C-K-1.5 Đầu Connector RF Cái

Tần số: DC~4GHz, 4GHz (50Ω), 2GHz (75Ω) mạ đồng

34,000 đ/Cái

Hết hàng

SMB-C-JY-1.5 Đầu Connector RF Đực

Tần số: DC~4GHz, 4GHz (50Ω), 2GHz (75Ω) mạ đồng

20,000 đ/Cái

Hết hàng

SMB-C-J-1.5 Đầu Connector RF Đực

Tần số: DC~12.4GHz 50Ω mạ đồng

22,000 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký