STMicroelectronics (90)

STM32F405RGT6

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64LQFP

99,000 đ/Cái

STM32F101C8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

39,000 đ/Cái

STM8S105S4T6C

MCU 16KB FLASH MEM 16MHZ 44LQFP

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

STM8S103F3P6

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP

17,900 đ/Cái

STM8S207R8T6TR

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64LQFP

33,000 đ/Cái

STM8S105K4T6C

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP

24,000 đ/Cái

STM8L151K4T6

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

STM8S005K6T6C

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP

25,000 đ/Cái

STM32F107RBT6

ARM Microcontrollers - MCU 32BIT Cortex 64/25 CONNECTIVITY LINE M3

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

STM32F103VBT6

ARM Microcontrollers - MCU 32BIT Cortex M3 128K 20KB RAM 2X12 ADC

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 109 Cái

STM32F103RCT6

MCU ARM 32BIT 256KB FLASH 64LQFP

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

STM32F107RCT6

MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

STM32F103VET6

MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

STM32F100C6T6B

MCU 32BIT ARM 32K FLASH 48LQFP

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

STM32F103RBT6

MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

STM32F103VCT6

MCU ARM 32BIT 256K FLASH 100LQFP

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

STM32F103ZET6

MCU ARM 512KB FLASH MEM 144-LQFP

73,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

STM32F407VET6

IC MCU 32BIT FLASH 100-LQFP

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

STM32F030K6T6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP

28,500 đ/Cái

Hàng còn: 123 Cái

STM32F030C8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

18,500 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

STM32F107VCT6

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

STM32F103RDT6

MCU ARM 32BIT 384K FLASH 64LQFP, ST

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

ST62T01CB6

ST6 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 2KB (2K x 8) OTP

36,000 đ/Cái

STM8S003K3T6C

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP

18,500 đ/Cái

Hàng còn: 488 Cái

STM8S207C8T6

MCU 8BIT 64K MEMORY 48-LQFP

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

STM32F101VBT6

MCU ARM 128KB FLSH/TIMER 100LQFP

73,000 đ/Cái

STM32F103R8T6

MCU ARM 64KB FLASH MEM 64-LQFP

47,000 đ/Cái

STM32F105VCT6

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

STM32F103V8T6

MCU ARM 64KB FLASH MEM 100-LQFP

72,000 đ/Cái

STM32F207VET6

MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP

109,000 đ/Cái

STM32F205RET6

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

76,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

STM8L052C6T6

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQF

21,000 đ/Cái

STM8S003F3P6TR

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP

17,000 đ/Cái

STM32L051K8U6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN

37,000 đ/Cái

STM32F042K6T6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP

69,000 đ/Cái

STM32F051R8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP

45,000 đ/Cái

STM8L052R8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP

74,000 đ/Cái

STM32F103CBT6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP

109,000 đ/Cái

STM32F042F6P6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

STM8S003F3P6

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 624 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký