Tấm Cảm Ứng Điện Dung (7)

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 7inch FT5316

Cảm ứng điện dung 5 điểm, IC controller FT5316, phân giải 800x480

239,000 đ/Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 2.8inch FT6206

Tấm cảm ứng điện dung 2.8inch, IC controller FT6206, phân giải 240x320

169,000 đ/Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 3.2inch FTFT6236

Tấm cảm ứng điện dung 3.2inch, IC controller FT6236, phân giải 240x320

185,000 đ/Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 3.5inch FT6236

IC controller FT5316, phân giải 320x480

199,000 đ/Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 4.3inch FT5206

IC controller FT5206, phân giải 480x272

209,000 đ/Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 7inch FT5206

Chạm 5 điểm, IC controller FT5206, phân giải 800x480

239,000 đ/Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 5inch GSL1680F

Chạm 5 điểm, IC controller GSL1680F, phân giải 800x480

249,000 đ/Tấm

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký