Tấm Đồng Làm Mạch, Bút Vẽ Mạch (24)

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 08x12cm Dày 1.5mm

Size 08x12cm, dày 1.5mm

9,500 đ/Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x25cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, kích thước: 10x25cm

27,000 đ/Tấm

Hàng còn: 45

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x10 cm, dày 1.5mm

8,000 đ/Tấm

Hàng còn: 38

Bút Lông Dầu Vẽ Mạch

Bút lông dầu Thiên Long dùng để vẽ mạch in

6,500 đ/Cây

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 05x07cm, dày 1.5mm

12,500 đ/Tấm

Hàng còn: 25

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 05x07cm, dày 1.5mm

16,500 đ/Tấm

Hàng còn: 36

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x15 cm, dày 1.5mm

11,000 đ/Tấm

Hàng còn: 57

Bút Vẽ Mạch Trực Tiếp

Màu vàng đồng, đen, dung tích: 6ml, trọng lượng: 22g

195,000 đ/Cây

Hàng còn: 20

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x15 cm, dày 1.5mm

9,500 đ/Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x20cm, dày 1.5mm

20,000 đ/Tấm

Hàng còn: 77

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x20cm, dày 1.5mm

19,000 đ/Tấm

Hàng còn: 40

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Size: 10x20cm, dày 1.5mm

14,000 đ/Tấm

Hàng còn: 37

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 15x25cm Dày 1.5mm

Size 15x25 cm, dày 1.5mm

19,000 đ/Tấm

Hàng còn: 20

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Size: 20x30cm, dày 1.5mm

24,500 đ/Tấm

Hàng còn: 24

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 07x10 cm, dày 1.5mm

14,500 đ/Tấm

Hàng còn: 34

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x25cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x25 cm, dày 1.5mm

25,000 đ/Tấm

Hàng còn: 29

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm, dày 1.5mm

18,500 đ/Tấm

Hàng còn: 50

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 15x20 cm, dày 1.5mm

23,000 đ/Tấm

Hàng còn: 49

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 20x30 cm, dày 1.5mm

49,000 đ/Tấm

Hàng còn: 97

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 07x10 cm, dày 1.5mm

5,500 đ/Tấm

Hàng còn: 64

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 15x20 cm, dày 1.5mm

26,000 đ/Tấm

Hàng còn: 38

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 12x18cm, dày 1.5mm

19,000 đ/Tấm

Hàng còn: 45

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 20x30 cm, dày 1.5mm

58,000 đ/Tấm

Hàng còn: 21

PP-01 Viết Vẽ Mạch

Viết vẽ mạch PCB, chống rửa

33,000 đ/Cây

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký