Tấm Nung Nhiệt (22)

Tấm Nung Nhiệt PTC 12V 2-8W 60 Độ C

Nguồn: 12V, công suất: 2~8W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 12V 4-12W 140 Độ C

Nguồn: 12V, công suất: 4~12W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 12V 12-40W 230 Độ C

Nguồn: 12V, công suất: 12~40W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 5V 2-3W 50 Độ C

Nguồn: 5V, công suất: 2~3W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 5V 4-8W 100 Độ C

Nguồn: 5V, công suất: 4~8W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 5V 7-12W 180 Độ C

Nguồn: 5V, công suất: 7~12W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 5V 2-4W 60 Độ C

Nguồn: 5V, công suất: 2~4W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 5V 2-3W 40 Độ C

Nguồn: 5V, công suất: 2~3W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 24V 4-20W 60 Độ C

Nguồn: 24V, công suất: 4~20W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 24V 4-20W 80 Độ C

Nguồn: 24V, công suất: 4~20W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 24V 6-15W 140 Độ C

Nguồn: 24V, công suất: 6~15W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 24V 12-30W 230 Độ C

Nguồn: 24V, công suất: 12~30W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 2-5W 70 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 2~5W, size: 25x20x5mmc

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 3-8W 100 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 3~8W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 5-10W 120 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 2~8W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 5-12W 150 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 5~12W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 6-15W 180 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 6~15W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 8-18W 200 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 8~18W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 8-20W 230 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 8~20W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 9-25W 250 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 9~25W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 220V 9-30W 270 Độ C

Nguồn: 220V, công suất: 9~30W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Tấm Nung Nhiệt PTC 12V 2-8W 80 Độ C

Nguồn: 12V, công suất: 2~8W, size: 25x20x5mm

42,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký