Tay Nắm Cửa Tủ, Ngăn Kéo (23)

LS522 Tay Nắm Nhựa 90mm

Nhựa ABS, size: 180x26.5x52 mm

15,800 đ/Cái

Hàng còn: 246 Cái

LS522 Tay Nắm Nhựa 120mm

Nhựa ABS, size: 120x23.5x41 mm

18,900 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

LS522 Tay Nắm Nhựa 180mm

Nhựa ABS, size: 180x26.5x52 mm

26,300 đ/Cái

Hàng còn: 288 Cái

LS506 Tay Nắm 100mm

Kim loại, size: 100x53.5 mm

31,500 đ/Cái

LS506 Tay Nắm Inox 120mm

Inox 304, size: 120x53.5 mm

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

LS122 Tay Nắm Màu Đen

Size: 100x50x21mm

35,700 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

LS122 Tay Nắm Màu Xám

Size: 100x50x21mm

30,500 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

LS122 Tay Nắm Màu Inox

Size: 100x50x21mm

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

LS516 Tay Nắm Nhựa 125mm

Nhựa ABS, Size: 125x38mm

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

LS516 Tay Nắm Nhựa 75mm

Nhựa ABS, Size: 75x38mm

27,300 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Tay Nắm Màu Đen Nhựa ABS Dài 90mm

Size: 90x45mm, ốc M8

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

Tay Nắm Màu Đen Nhựa ABS Dài 120mm

Size: 120x58mm, ốc M8

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Tay Nắm Màu Đen Nhựa ABS Dài 180mm

Size: 180x60mm, ốc M8

57,800 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LS702-1 Tay Nắm Mạ Crom

Size: 111x69.5x17mm

93,500 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

LS702-2 Tay Nắm Mạ Crom

Size: 95x60x17mm

87,200 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

LS511-1 Tay Nắm Mạ Crom 90mm

Size: 120x37mm, ốc M5

27,300 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LS511-2 Tay Nắm Mạ Crom 100mm

Size: 120x37mm, ốc M5

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LS511-3 Tay Nắm Mạ Crom 120mm

Size: 120x37mm, ốc M6

34,700 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

PL005 Tay Nắm Màu Đen 100m

Size: 100x22x38.5

62,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

PL005 Tay Nắm Màu Inox 100m

Size: 100x22x38.5

66,200 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

PL005 Tay Nắm Màu Bạc 100m

Size: 100x22x38.5mm

66,200 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LS711 Tay Nắm Màu Đen 110mm

Nhựa ABS, size: 110x40x21mm

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

LS711 Tay Nắm Màu Trắng 110mm

Nhựa ABS, size: 110x40x21mm

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký