Terminal Domino Hàn PCB (75)

KF126-3-R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

300V 10A

1,800 đ/Bộ(Đực,Cái)

KF141-2.54-10-R Terminal Block 10 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

11,500 đ/Cái

Hàng còn: 403 Cái

KF137-3-V Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

600V 125A

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

KF141-2.54-1-R Terminal Block 1 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

KF141-2.54-2-R Terminal Block 2 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 311 Cái

KF141-2.54-3-R Terminal Block 3 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

4,400 đ/Cái

Hàng còn: 302 Cái

KF141-2.54-4-R Terminal Block 4 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 301 Cái

KF141-2.54-5-R Terminal Block 5 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 452 Cái

KF141-2.54-6-R Terminal Block 6 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

KF141-2.54-7-R Terminal Block 7 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 192 Cái

KF141-2.54-9-R Terminal Block 9 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 165 Cái

KF141-2.54-11-R Terminal Block 11 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 2.54mm

150V 2A

12,600 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái

KF142-5.08-2-R Terminal Block 2 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 380 Cái

KF142-5.08-3-R Terminal Block 3 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 657 Cái

KF142-5.08-4-R Terminal Block 4 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 332 Cái

KF142-5.08-5-R Terminal Block 5 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 480 Cái

KF142-5.08-6-R Terminal Block 6 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 320 Cái

KF142-5.08-7-R Terminal Block 7 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

8,700 đ/Cái

Hàng còn: 403 Cái

KF142-5.08-8-R Terminal Block 8 Tiếp Điểm Cắm Dây Ngang 5.08mm

250V 10A

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 218 Cái

KF141-2.54-1-V Terminal Block 1 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 380 Cái

KF141-2.54-2-V Terminal Block 2 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 430 Cái

KF141-2.54-3-V Terminal Block 3 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

4,400 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

KF141-2.54-4-V Terminal Block 4 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

KF141-2.54-5-V Terminal Block 5 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 439 Cái

KF141-2.54-6-V Terminal Block 6 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 409 Cái

KF350-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

300V 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 450 Cái

KF350-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

300V 10A

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 1254 Cái

KF301-2-V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

300V 10A

850 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

KF301-3-V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

300V 10A

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 1520 Cái

KF141-2.54-7-V Terminal Block 7 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 449 Cái

KF301-4-V Domino 4 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

300V 10A

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 824 Cái

KF141-2.54-8-V Terminal Block 8 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 2.54mm

150V 2A

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 475 Cái

KF142-5.08-2-V Terminal Block 2 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 5.08mm

250V 10A

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 139 Cái

KF142-5.08-3-V Terminal Block 3 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 5.08mm

250V 10A

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 598 Cái

KF142-5.08-4-V Terminal Block 4 Tiếp Điểm Cắm Dây Dọc 5.08mm

250V 10A

5,700 đ/Cái

Hàng còn: 839 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký