Texas Instruments (6)

Chính hãng-Bao test BeagleBone Black(Rev C)
AM335x 1GHz ARM Cortex-A8, 3D graphics accelerator, flash 4GB, 512MB RAM
2.250.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Chính hãng-Bao test BeagleBone Black Industrial 4G
1GHz, 2000 MIPS 1 GHz ARM Cortex-A8, 512MB DDR3L, 4GB Flash
2.716.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng-Bao test NVIDIA Jetson Nano Developer Kit
CPU: Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz, 4 cổng USB 3.0, giao tiếp I2C, I2C,UART
3.195.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test Seeed Studio BeagleBone Green
CPU: ARM335 Cortex-A8 AM335x 1GHz, giao tiếp UART, I2C, bluetooth 4.1
1.545.000 đ/Cái
Hết hàng
248.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Đế Ra Chân Beaglebone LCD CAPE 4.3inch
Đế cắm GPIO, hỗ trợ LCD 7 inch, SKU: 9969
212.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat