Texas Instruments (6)

Chính hãng-Bao test BeagleBone Black(Rev C)
Texas Instruments
1.824.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01
NVIDIA
4.651.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Seeed Studio BeagleBone Green
Texas Instruments
1.545.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
248.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test BeagleBone Black Industrial 4G
Element14
2.716.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Ngừng sản xuất Đế Ra Chân Beaglebone LCD CAPE 4.3inch, SKU: 9969
Waveshare
212.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat