Texas Instruments (6)

Seeed Studio BeagleBone Green

CPU: ARM335 Cortex-A8 AM335x 1GHz, giao tiếp UART, I2C, bluetooth 4.1

1,545,000 đ/Cái

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit

CPU: Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz, 4 cổng USB 3.0, giao tiếp I2C, I2C,UART

3,195,000 đ/Cái

BeagleBone Black Industrial 4G

1GHz, 2000 MIPS 1 GHz ARM Cortex-A8, 512MB DDR3L, 4GB Flash

1,959,000 đ/Cái

Đế Ra Chân Beaglebone LCD CAPE 4.3inch

Đế cắm GPIO, hỗ trợ LCD 7 inch, SKU: 9969

298,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

BeagleBone Black(Rev C)

AM335x 1GHz ARM Cortex-A8, 3D graphics accelerator, flash 4GB, 512MB RAM

1,599,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

MSP-EXP430G2 LaunchPad Kit Phát Triển

Nguồn: 1.8-3.6VDC

248,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký