Lọc sản phẩm
 • Đường kính
  2mm
  3mm
  4mm
  5mm
  6mm
  8mm
  10mm
  12mm
  15mm
  20mm
 • Vật liệu
 • Dài

Thanh Trượt, Thanh Ray (98)

Thanh Trượt 2mm Dài 20cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

9,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

129,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 3mm Dài 20cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

9,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 30cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

22,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 40cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

28,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 50cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

32,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

13,000 đ/Thanh

Hàng còn: 42 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

16,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

8,000 đ/Thanh

Hàng còn: 31 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

5,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

4,500 đ/Thanh

Hàng còn: 5 Thanh

Thanh Trượt 3mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

4,500 đ/Thanh

Hàng còn: 3 Thanh

Thanh Trượt 2mm Dài 10cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

5,000 đ/Thanh

Hàng còn: 8 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 20cm Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

11,000 đ/Thanh

Hàng còn: 28 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 20cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

11,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 15cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

7,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 20cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

14,000 đ/Thanh

Hàng còn: 9 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 30cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

18,000 đ/Thanh

Hàng còn: 25 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 50cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

25,000 đ/Thanh

Hàng còn: 21 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 40cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

21,000 đ/Thanh

Hàng còn: 29 Thanh

Thanh Trượt SBR10 1m

Đường kính D: 10mm, dài: 1m

279,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 30cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

69,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 40cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

79,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 50cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

99,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 60cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

109,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 80cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

119,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

140,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

89,000 đ/Thanh

Hàng còn: 20 Thanh

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 12mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

89,000 đ/Thanh

Hàng còn: 1 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

90,000 đ/Thanh

Hàng còn: 10 Thanh

Thanh Trượt 2mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 2mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

6,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 2mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 2mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

1,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 3mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 3mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

4,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 3mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 3mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

9,000 đ/Thanh

Hàng còn: 68 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

4,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 15cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 15cm, vật liệu: inox 304

7,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

11,000 đ/Thanh

Hàng còn: 84 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 5mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

4,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 5mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 5mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

11,500 đ/Thanh

Hàng còn: 68 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

5,000 đ/Thanh

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký