Thẻ Nhớ MicroSD (12)

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB Class 6

Size: 11x15x1mm, Class 6

74,000 đ/Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 8GB Class 10

Size: 11x15x1mm, Class 10

70,000 đ/Cái

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB

Size: 21.5x20x1.4 mm

62,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 16GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

82,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 16GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

86,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 32GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

141,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 32GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

165,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Thẻ nhớ Micro SDXC Sandisk 64GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

269,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB Sandisk

Size: 21.5x20x1 mm

65,000 đ/Cái

Thẻ nhớ MicroSDHC Sandisk Extreme 32GB

Tốc độ đọc: 100MB/s , tốc độ ghi: 60MB/s

229,000 đ/Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB Class 10

Size: 11x15x1mm, Class 10

69,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký