Thiếc Chì Hàn (112)

Thiếc/chì hàn là gì? Thiếc/chì hàn là hợp kim kim loại có điểm nhiệt độ nóng chảy thấp. Nó được sử dụng để nối vĩnh viễn hai kim loại có điểm nóng chảy cao hơn. Thiếc/Chì hàn thường được sử dụng trong ngành công nghiệp... Xem thêm

Thiếc/chì hàn là gì? Thiếc/chì hàn là hợp kim kim loại có điểm nhiệt độ nóng chảy thấp. Nó được sử dụng để nối vĩnh viễn hai kim loại có điểm nóng chảy cao hơn. Thiếc/Chì hàn thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử cho PCB, sản xuất đồ trang sức và đường ống trong hệ thống ống nước. Thiếc/Chì hàn được sử dụng cùng với mỏ hàn để hàn tay.

Có các dạng chì hàn? Phần lớn các thiếc hàn có ở dạng dây. Có nhiều loại đường kính dây để phù hợp với các ứng dụng. Chì bột hay kem chì phù hợp cho hàn máy. Chúng là những viên chì nhỏ phổ biến để làm đồ trang sức. Kem chì lý tưởng để sử dụng hàn linh kiện dán trong bảng mạch in (PCB) và kết nối các thành phần điện tử gắn trên bề mặt. Nó dạng kem dính được dán cho một bảng bằng cách in hoặc sơn.

Kim loại nào được sử dụng trong hàn? Thiếc/Chì hàn được tạo ra bằng hỗn hợp kim loại. Sự kết hợp phổ biến là 60/40 với 60% thiếc và 40% chì.

Thu gọn
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=1.0mm, 2.2% Flux
45.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 110
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.8-1.1mm, 10g, 2.2% Flux
15.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 75
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.3mm, 1-3% Flux
55.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 45
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.4mm, 1-3% Flux
55.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 44
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.3mm, 1-3% Flux
55.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 43
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D= 1.0mm, 50g, 2.2% Flux
186.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 24
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.6mm, 100g, 2.2% Flux
78.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 24
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=1.0mm, 800g, 2.0% Flux
427.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 22
Chính hãng Thiếc Hàn 1.0 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=1.0mm, 2.2% Flux
378.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 21
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D= 1.0mm, 50g, 2.2% Flux
103.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 21
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C - 190°C, D=1.0mm, 2.2% Flux
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 20
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.8mm, 50g, 2.2% Flux
103.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 20
Chính hãng Thiếc Hàn 0.6 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.6mm, 250g, 2.2% Flux
378.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 20
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C - 190°C, D=0.8mm, 2.2% Flux
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 19
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.8mm, 100g, 2.2% Flux
186.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 19
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.6mm, 100g, 2.2% Flux
186.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 19
Nhiệt độ nóng chảy: 183-190°C, D=0.8mm, 100g, 2.2% Flux
72.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 19
Chính hãng Thiếc Hàn 0.5 Sn60 Pb40 500G Hirosaki
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.5mm, 500g, 2.2% Flux
711.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 18
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.8mm, 500g, 2.0% Flux
319.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 18
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.6mm, 800g, 2.0% Flux
429.500 đ/Cuộn
Hàng còn: 18
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C - 190°C, D=0.6mm, 2.2% Flux
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.8mm, 400g, 2.2% Flux
299.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.8mm, 800g, 2.0% Flux
1.079.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.6mm, 800g, 2.0% Flux
1.079.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=1.0mm, 500g, 2.0% Flux
319.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Chính hãng Thiếc Hàn 1.0 Sn60 Pb40 500G Hirosaki
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=1.0mm, 500g, 2.2% Flux
711.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Chính hãng Thiếc Hàn 0.8 Sn60 Pb40 500G Hirosaki
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.8mm, 500g, 2.2% Flux
711.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.8mm, 2.2% Flux
89.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 16
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.8mm, 800g, 2.0% Flux
427.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 16
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.5mm, 150g, 2.2% Flux
129.500 đ/Cuộn
Hàng còn: 16
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.6mm, 500g, 2.0% Flux
319.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 15
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C, D=0.8mm, 400g, 2.2% Flux
299.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.6mm, 150g, 2.2% Flux
129.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.3mm, 150g, 2.2% Flux
129.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.6mm, 50g, 2.2% Flux
103.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Chính hãng Thiếc Hàn 0.8 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
Nhiệt độ nóng chảy: 183~190°C, D=0.8mm, 250g, 2.2% Flux
378.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 13
Nhiệt độ nóng chảy: 183°C - 190°C , D=0.5mm, 2.2% Flux
290.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 12
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.8mm, 500g, 2.0% Flux
729.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 12
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=1.0mm, 500g, 2.0% Flux
729.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 11
Nhiệt độ nóng chảy: 220°C, D=0.6mm, 500g, 2.0% Flux
729.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 11

Đăng nhập

Chat