Thiếc Chì Hàn (116)

Thiếc/chì hàn là gì? Thiếc/chì hàn là hợp kim kim loại có điểm nhiệt độ nóng chảy thấp. Nó được sử dụng để nối vĩnh viễn hai kim loại có điểm nóng chảy cao hơn. Thiếc/Chì hàn thường được sử dụng trong ngành c... Xem thêm

Thiếc/chì hàn là gì? Thiếc/chì hàn là hợp kim kim loại có điểm nhiệt độ nóng chảy thấp. Nó được sử dụng để nối vĩnh viễn hai kim loại có điểm nóng chảy cao hơn. Thiếc/Chì hàn thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử cho PCB, sản xuất đồ trang sức và đường ống trong hệ thống ống nước. Thiếc/Chì hàn được sử dụng cùng với mỏ hàn để hàn tay.

Có các dạng chì hàn? Phần lớn các thiếc hàn có ở dạng dây. Có nhiều loại đường kính dây để phù hợp với các ứng dụng. Chì bột hay kem chì phù hợp cho hàn máy. Chúng là những viên chì nhỏ phổ biến để làm đồ trang sức. Kem chì lý tưởng để sử dụng hàn linh kiện dán trong bảng mạch in (PCB) và kết nối các thành phần điện tử gắn trên bề mặt. Nó dạng kem dính được dán cho một bảng bằng cách in hoặc sơn.

Kim loại nào được sử dụng trong hàn? Thiếc/Chì hàn được tạo ra bằng hỗn hợp kim loại. Sự kết hợp phổ biến là 60/40 với 60% thiếc và 40% chì.

Thu gọn
OEM
59.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 40
Min: 1
Bội số: 1
OEM
59.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
OEM
15.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 34
Min: 1
Bội số: 1
OEM
22.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 27
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
45.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 26
Min: 1
Bội số: 1
OEM
55.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 23
Min: 1
Bội số: 1
OEM
27.500 đ/Ống
Hàng còn: 23
Min: 1
Bội số: 1
OEM
72.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 22
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 0.6 Sn60 Pb40 500G Hirosaki
OEM
711.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
OEM
78.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
290.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 16
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.079.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 16
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 15
Min: 1
Bội số: 1
OEM
186.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 15
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
290.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 0.5 Sn60 Pb40 500G Hirosaki
OEM
711.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.079.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Min: 1
Bội số: 1
OEM
427.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 0.8 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
OEM
378.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 0.6 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
OEM
378.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 13
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 0.3 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
OEM
390.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 13
Min: 1
Bội số: 1
OEM
89.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 12
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 12
Min: 1
Bội số: 1
OEM
319.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 12
Min: 1
Bội số: 1
OEM
429.500 đ/Cuộn
Hàng còn: 12
Min: 1
Bội số: 1
OEM
129.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 11
Min: 1
Bội số: 1
OEM
42.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 1.0 Sn60 Pb40 250G Hirosaki
OEM
378.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
OEM
319.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
Asahi
289.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
OEM
970.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
OEM
55.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
OEM
319.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Thiếc Hàn 1.0 Sn60 Pb40 500G Hirosaki
OEM
711.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
OEM
103.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
OEM
103.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
OEM
199.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1
Vinasemi
126.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1
OEM
299.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat