Thiết Bị Đo Mức Pin (17)

BX100-1-8S Mạch Test Pin

Mạch đo điện áp Pin 1-8S Lipo/Li-ion/LiMn/Li-Fe, có LED hiển thị và chuông báo

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 3.3V

Hiển thị dung lượng pin 3.3-4.2V, LED Xanh Dương, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 24V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 6V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 8.4V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12.6V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 16.8V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 8.4V V2

Điện áp: 8.4V, Size: 60x15x2.5 mm

29,000 đ/Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12.6V V2

Điện áp: 12.6V, Size: 60x15x2.5 mm

29,000 đ/Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 16.8V V2

Điện áp: 16.8V, Size: 60x15x2.5 mm

29,000 đ/Cái

LM3914 Mạch Hiển Thị Mức Pin 2.4-40V

Điện áp 2.4-40V, size 1.9x4.5mm

49,500 đ/Cái

Module Hiển Thị Mức Pin 12V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12V

Input: 12VDC, size: 61,3x33,3x13,5 mm

129,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 5V

4Pin, tương thích Arduino UNO, Leonardo, DUE

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 4.2V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Bộ Kiểm Tra Dung Lượng Pin CellMeter-7

Kiểm tra dung lượng pin NiMH/Nicd(4-7 viên), lithium(2-7 viên)

105,000 đ/Cái

Mạch Hiển Thị Mức Năng Lượng 12V

IC LM339, LED hiển thị, tương thích Arduino

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký