Típ Hàn (88)

900M-T-0.5C LSTAR Típ Hàn 0.5mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 40

900M-T-2.4D Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 99

900M-T-2CF Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 107

T12-BC2 Hakko Típ Hàn 2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 18

T12-D24 Hakko Típ Hàn 2.4mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

225,000 đ/Típ

Hàng còn: 7

T12-B Hakko Típ Hàn 0.2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 1

T12-I Hakko Típ Hàn 0.2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 9

900M-T-3C Típ Hàn 3mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 64

900M-T-I Hakko Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 208

900M-T-1.2D Típ Hàn 1.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 90

900M-T-4C Típ Hàn 4mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 99

900M-T-LB Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 45

900M-T-2.4D Hakko Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 29

900M-T-3C Hakko Típ Hàn 3mm

Loại 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 98

900M-T-5C Hakko Típ Hàn 5mm

Loại 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 61

900M-T-1.5C Típ Hàn 1.5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 45

900M-T-2C Hakko Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 51

900M-T-1.6D Típ Hàn 1.6mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 50

900M-T-0.8D Hakko Típ Hàn 0.8mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 51

900M-T-5C Típ Hàn 5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 160

900M-T-IS Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 30

200-3C LSTAR Típ Hàn 3mm

Đầu mỏ hàn dòng 200 203, có nhiều loại đầu

35,000 đ/Típ

Hàng còn: 198

900M-T-S4 Típ Hàn 0.25mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 38

900M-T-2C Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 56

Típ Hàn Xung 100W

Dùng cho máy hàn xung 100W

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 89

200-I LSTAR Típ Hàn 0.5mm

Loại: 200 203, có nhiều loại đầu

35,000 đ/Típ

Hàng còn: 121

JY 900M-T-K Típ Hàn 5mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-SK Típ Hàn 3.5mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-IS Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-I Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-B Típ Hàn 0.5mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-0.8D Típ Hàn 0.8mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-1.2D Típ Hàn 1.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-1.6D Típ Hàn 1.6mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Típ Hàn Công Suất 500W 30mm

Chất liệu: đồng

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 4

JY 900M-T-2.4D Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-3.2D Típ Hàn 3.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Típ Hàn Công Suất 50W 5.8mm

Chất liệu: đồng

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 4

JY 900M-T-1C Típ Hàn 1mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

JY 900M-T-2C Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký