Típ Hàn (74)

900M-T-0.5C Típ Hàn LSTAR 0.5mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 55 Típ

900M-T-2.4D Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 42 Típ

900M-T-2CF Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 115 Típ

T12-BC2 Hakko Típ Hàn 2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 1 Típ

T12-D24 Hakko Típ Hàn 2.4mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

225,000 đ/Típ

Hàng còn: 7 Típ

T12-B Hakko Típ Hàn 0.2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 5 Típ

T12-I Hakko Típ Hàn 0.2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 12 Típ

900M-T-3C Típ Hàn 3mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 73 Típ

900M-T-I Hakko Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 131 Típ

900M-T-1.2D Típ Hàn 1.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 51 Típ

900M-T-4C Típ Hàn 4mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 45 Típ

900M-T-LB Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 52 Típ

900M-T-2.4D Hakko Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

900M-T-3C Hakko Típ Hàn 3mm

Loại 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

900M-T-5C Hakko Típ Hàn 5mm

Loại 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

900M-T-1.5C Típ Hàn 1.5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 59 Típ

900M-T-2C Hakko Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

900M-T-1.6D Típ Hàn 1.6mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 72 Típ

900M-T-0.8D Hakko Típ Hàn 0.8mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

26,000 đ/Típ

Hàng còn: 35 Típ

900M-T-5C Típ Hàn 5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 168 Típ

900M-T-IS Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 86 Típ

200-3C LSTAR Típ Hàn 3mm

Đầu mỏ hàn dòng 200 203, có nhiều loại đầu

35,000 đ/Típ

Hàng còn: 198 Típ

900M-T-S4 Típ Hàn 0.25mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 40 Típ

900M-T-2C Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Hàng còn: 74 Típ

Típ Hàn Xung 100W

Dùng cho máy hàn xung 100W

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

200-I Típ Hàn LSTAR 0.5mm

Loại: 200 203, có nhiều loại đầu

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 122 Cái

Típ Hàn Công Suất 500W 30mm

Chất liệu: đồng

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Típ Hàn Công Suất 50W 5.8mm

Chất liệu: đồng

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Típ Hàn Công Suất 75W 10.2mm

Chất liệu: đồng

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Típ Hàn Công Suất 100W 12.5mm

Chất liệu: đồng

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Típ Hàn Công Suất 150W 14.5mm

Chất liệu: đồng

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Típ Hàn Công Suất 200W 17mm

Chất liệu: đồng

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Típ Hàn Công Suất 300W 23.5mm

Chất liệu: đồng

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

60W-2C Típ Hàn 2mm

Dài: 70mm, đường kính thân: 5.4mm

15,000 đ/Típ

60W-1C Típ Hàn 1mm

Dài: 70mm, đường kính thân: 5.4mm

15,000 đ/Típ

60W-4C Típ Hàn 4mm

Dài: 70mm, đường kính thân: 5.4mm

15,000 đ/Típ

60W-3C Típ Hàn 3mm

Dài: 70mm, đường kính thân: 5.4mm

15,000 đ/Típ

Típ Hàn TGK 900M-H Chất Lượng Cao 3.5mm

Loại: 900M, dài: 51mm

54,000 đ/Típ

Hàng còn: 306 Típ

Típ Hàn Goot 6mm 60W

Đường kính: 6mm, 40W-60W

13,000 đ/Típ

Hàng còn: 10 Típ

900M-T-K Típ Hàn 5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

11,000 đ/Típ

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký