Típ Hàn (99)

900M-T-0.5C LSTAR Típ Hàn 0.5mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

30,000 đ/Típ

Hàng còn: 283

900M-T-2.4D Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 30

900M-T-2CF Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 90

T12-BC2 Hakko Típ Hàn 2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 15

T12-D24 Hakko Típ Hàn 2.4mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

225,000 đ/Típ

Hàng còn: 7

T12-B Hakko Típ Hàn 0.2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 1

T12-I Hakko Típ Hàn 0.2mm

Điện áp vào: 12V-24V, công suất tối đa: 70W

130,000 đ/Típ

Hàng còn: 18

900M-T-3C Típ Hàn 3mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 55

900M-T-I Hakko Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

29,000 đ/Típ

Hàng còn: 173

900M-T-1.2D Típ Hàn 1.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 65

900M-T-4C Típ Hàn 4mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 39

900M-T-LB Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

18,000 đ/Típ

Hàng còn: 30

900M-T-2.4D Hakko Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

29,000 đ/Típ

Hàng còn: 205

900M-T-3C Hakko Típ Hàn 3mm

Loại 900M, có nhiều loại đầu

29,000 đ/Típ

Hàng còn: 198

900M-T-5C Hakko Típ Hàn 5mm

Loại 900M, có nhiều loại đầu

29,000 đ/Típ

Hàng còn: 307

900M-T-1.5C Típ Hàn 1.5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 34

900M-T-2C Hakko Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

29,000 đ/Típ

Hàng còn: 145

900M-T-1.6D Típ Hàn 1.6mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 48

900M-T-0.8D Hakko Típ Hàn 0.8mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

29,000 đ/Típ

Hàng còn: 208

900M-T-5C Típ Hàn 5mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 155

900M-T-IS Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hết hàng

200-3C LSTAR Típ Hàn 3mm

Đầu mỏ hàn dòng 200 203, có nhiều loại đầu

40,000 đ/Típ

Hàng còn: 198

900M-T-S4 Típ Hàn 0.25mm

Loại: 900M, có nhiều loại đầu

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 37

900M-T-2C Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 42mm

15,000 đ/Típ

Hàng còn: 62

Típ Hàn Xung 100W

Dùng cho máy hàn xung 100W

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 85

200-I LSTAR Típ Hàn 0.5mm

Loại: 200 203, có nhiều loại đầu

40,000 đ/Típ

Hàng còn: 121

JY 900M-T-K Típ Hàn 5mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-SK Típ Hàn 3.5mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-IS Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-I Típ Hàn 0.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-B Típ Hàn 0.5mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-0.8D Típ Hàn 0.8mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-1.2D Típ Hàn 1.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-1.6D Típ Hàn 1.6mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

Típ Hàn Công Suất 500W 30mm

Chất liệu: đồng

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 3

JY 900M-T-2.4D Típ Hàn 2.4mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-3.2D Típ Hàn 3.2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

Típ Hàn Công Suất 50W 5.8mm

Chất liệu: đồng

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 3

JY 900M-T-1C Típ Hàn 1mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng

JY 900M-T-2C Típ Hàn 2mm

Loại: 900M, dài: 43mm

19,000 đ/Típ

Hết hàng
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký