Trimmer Variable Capacitors (6)

Tụ Trimmer 30pF 100V JML06

Biến tụ 30pF, size: 5x6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 120 Cái

Tụ Trimmer 40pF 100V JML06

Biến tụ 40pF, size: 5x6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

Tụ Trimmer 20pF 100V JML06

Biến tụ 20pF, size: 5x6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 214 Cái

Tụ Trimmer 5pF 100V JML06

Biến tụ 5pF, size: 5x6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 192 Cái

Tụ Trimmer 10pF 100V JML06

Biến tụ 10pF, size: 5x6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 158 Cái

Tụ Trimmer 120pF 100V JML06

Biến tụ 120pF, size: 5x6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký