Trục Vít Me (48)

Trục Vít T8 Dài 20cm Có Đai Ốc

Đường kính: 8mm, Inox 304, bước răng 2mm

37,000 đ/Thanh

Hàng còn: 33 Thanh

Trục Vít T8 Dài 30cm Có Đai Ốc

Đường kính: 8mm, Inox 304, bước răng 2mm

63,000 đ/Thanh

Hàng còn: 12 Thanh

Trục Vít T6 Dài 30cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

48,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 10cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

11,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 20cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

37,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 Dài 10cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

84,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 40cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

62,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 50cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

74,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 60cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

90,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 70cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

104,000 đ/Thanh

Trục Vít T6 Dài 80cm Có Đai Ốc

Đường kính: 6mm, Inox 304, bước răng 2mm

120,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 Dài 30cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

97,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 Dài 20cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

94,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 Dài 40cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

114,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 12mm Dài 50cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

124,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 12mm Dài 60cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

140,000 đ/Thanh

Trục Vít T8 Dài 10cm Có Đai Ốc

Đường kính: 8mm, Inox 304, bước răng 2mm

24,000 đ/Thanh

Hàng còn: 44 Thanh

Trục Vít T12 12mm Dài 70cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

155,000 đ/Thanh

Trục Vít T12 12mm Dài 80cm Có Đai Ốc

Đường kính: 12mm, Inox 304, bước răng 2mm

170,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 10cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

99,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 20cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

109,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 30cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

112,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 40cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

129,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 50cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

139,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 60cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

155,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 70cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

170,000 đ/Thanh

Trục Vít T14 14mm Dài 80cm Có Đai Ốc

Đường kính: 14mm, Inox 304, bước răng 3mm

185,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 10cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

114,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 20cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

124,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 30cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

127,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 40cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

144,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 50cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

154,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 60cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

170,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 70cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

185,000 đ/Thanh

Trục Vít T16 16mm Dài 80cm Có Đai Ốc

Đường kính: 16mm, Inox 304, bước răng 2mm

200,000 đ/Thanh

Trục Vít T8 Dài 60cm Có Đai Ốc

Đường kính: 8mm, Inox 304, bước răng 2mm

105,000 đ/Thanh

Hàng còn: 5 Thanh

Trục Vít T8 Dài 70cm Có Đai Ốc

Đường kính: 8mm, Inox 304, bước răng 2mm

119,000 đ/Thanh

Hàng còn: 14 Thanh

Trục Vít T8 Dài 80cm Có Đai Ốc

Đường kính: 8mm, Inox 304, bước răng 2mm

135,000 đ/Thanh

Hàng còn: 16 Thanh

Trục Vít T10 Dài 10cm Có Đai Ốc

Đường kính: 10mm, Inox 304, bước răng 2mm

69,000 đ/Thanh

Trục Vít T10 Dài 20cm Có Đai Ốc

Đường kính: 10mm, Inox 304, bước răng 2mm

79,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký