Tụ Gốm Dán SMD (603)

Tụ điện hay Tụ gốm đa lớp MLCC (Multilayer ceramic capacitor) được cấu tạo bởi nhiều lớp ceramic và nhiều lớp dẫn điện kim loại. Các lớp ceramic có tác dụng cách điện và làm giảm mất nhiệt để làm tăng hiệu suất của sản p... Xem thêm

Tụ điện hay Tụ gốm đa lớp MLCC (Multilayer ceramic capacitor) được cấu tạo bởi nhiều lớp ceramic và nhiều lớp dẫn điện kim loại. Các lớp ceramic có tác dụng cách điện và làm giảm mất nhiệt để làm tăng hiệu suất của sản phẩm. Tụ gốm MLCC có độ ổn định nhiệt cao, khả năng chịu dòng xung nhọn cao (high ripple) và trở kháng thấp (Equivalent Series Resistance – ESR) và cảm kháng thấp (Equivalent Series Inductance – ESL) giúp tụ rất phù hợp với nhiều sản phẩm ứng dụng.

Tụ MLCC được đóng gói theo kích thước 0402, 0805, 1206…Đây là kích thước được chuẩn hóa quốc để và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Điện dung của MLCC phụ thuộc vào điện môi (dielectric), kích thước và điện áp.

Tụ điện gốm MLCC được sử dụng làm gì?

Tụ gốm MLCC được sử dụng phổ biết như hiệu quả, chúng được sử dụng trong các thành phần như robot, thiết bị y tế, thiết bị tự động, viễn thông…Loại vật liệu gốm sẽ quy định loại tụ tương ứng.

Loại tụ điện MLCC: Có 2 loại chính

Loại 1: Tụ điện MLCC có độ ổn định cao, chính xác và suy giảm thấp. Chúng đáp ứng mức điện áp, nhiệt độ và tần số ổn định nhất. Chúng được sử dụng trong các mạch cộng hưởng như radio

Loại 2: Tụ điện MLCC có điện môi cho phép cao làm tăng hiệu quả dung lượng tốt hơn. Tuy nhiêu, tụ có độ chính xác và ổn định thấp hơn loại 1, phù hợp với ứng dụng bypass, kết nối (coupling) và phân tách (decoupling) hoặc mạch phân biệt tần số.

Ứng dụng:

  • Nguồn cấp điện áp
  • Bộ chuyển đổi DC/DC
  • Viễn thông
  • Thiết bị y tế
  • Nguồn xung
  • Ứng dụng tự động, công nghiệp
Thu gọn
780.000 đ/Cuốn
Hết hàng
496.000 đ/Cuốn
Hết hàng
352.000 đ/Cuốn
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.400 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.500 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.500 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.500 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.500 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.700 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.800 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.800 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
17.000 đ/Gói(10con)
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
12.000 đ/Gói(10con)
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
8.500 đ/Gói(10con)
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
800 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
850 đ/Con
Hết hàng
20%, 1210 (3225 Metric)
520 đ/Con
Hết hàng
20%, 1210 (3225 Metric)
1.800 đ/Con
Hết hàng
20%, 1210 (3225 Metric)
1.600 đ/Con
Hết hàng
20%, 1210 (3225 Metric)
1.500 đ/Con
Hết hàng
20%, 1210 (3225 Metric)
1.300 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.600 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.500 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.500 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.100 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
2.100 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
1.800 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
2.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
2.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
2.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
2.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.400 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
2.000 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
3.400 đ/Con
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
5.200 đ/Gói(10 con)
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
4.700 đ/Gói(10 con)
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
4.700 đ/Gói(10con)
Hết hàng
10%, 1210 (3225 Metric)
4.400 đ/Gói(10con)
Hết hàng

Đăng nhập

Chat