Tụ Gốm Điện Áp Cao (7)

List product List gallery

Tụ Gốm Xanh 1nF 2000V

1nF Ceramic Disc Capacitor, 2000V, 10%
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 220PF 250V

222pF, 250V, 20%

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 220pF 1000V

221 Ceramic Disc Capacitor, 220pF, 1000V, 10%
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Tụ Gốm Xanh 3.3nF 250V

332 Ceramic Disc Capacitor, 3.3nF, 250V, 0%

800 đ/Cái

Hàng còn: 913 Cái

Tụ Gốm Xanh 0.1nF 3000V

101 Ceramic Disc Capacitor, 0.1nF, 3KV, 10%

800 đ/Cái

Hàng còn: 1890 Cái

Tụ Gốm Xanh 10nF 1000V

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 1KV, 10%
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 943 Cái

Tụ Gốm Xanh 10nF 3000V

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 3KV, 20%
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký