Tụ Hóa Nhôm (1026)

500 đ/Cái
Hàng còn: 21815
600 đ/Cái
Hàng còn: 18704
350 đ/Cái
Hàng còn: 13768
300 đ/Cái
Hàng còn: 9753
Tụ hóa 100uF 35V, 20%
1.450 đ/Cái
Hàng còn: 6092
400 đ/Cái
Hàng còn: 5640
950 đ/Cái
Hàng còn: 5149
600 đ/Cái
Hàng còn: 4844
400 đ/Cái
Hàng còn: 4722
700 đ/Cái
Hàng còn: 4636
450 đ/Cái
Hàng còn: 4597
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 4251
1.300 đ/Cái
Hàng còn: 4101
950 đ/Cái
Hàng còn: 3845
600 đ/Cái
Hàng còn: 3826
600 đ/Cái
Hàng còn: 3817
Tụ hóa 4.7uF 100V, 20%
1.560 đ/Cái
Hàng còn: 3791
550 đ/Cái
Hàng còn: 3728
1.600 đ/Cái
Hàng còn: 3646
950 đ/Cái
Hàng còn: 3522
400 đ/Cái
Hàng còn: 3491
600 đ/Cái
Hàng còn: 3461
Tụ hóa 4.7uF 50V, 20%
1.040 đ/Cái
Hàng còn: 3368
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 3188
600 đ/Cái
Hàng còn: 3088
350 đ/Cái
Hàng còn: 3057
Tụ hóa 2.2uF 50V, 20%
980 đ/Cái
Hàng còn: 3051
600 đ/Cái
Hàng còn: 3038
800 đ/Cái
Hàng còn: 2909
1.800 đ/Cái
Hàng còn: 2875
450 đ/Cái
Hàng còn: 2832
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 2821
320 đ/Cái
Hàng còn: 2797
1.800 đ/Cái
Hàng còn: 2782
600 đ/Cái
Hàng còn: 2720
1.400 đ/Cái
Hàng còn: 2588
700 đ/Cái
Hàng còn: 2562
600 đ/Cái
Hàng còn: 2533
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 2530
270 đ/Cái
Hàng còn: 2391

Đăng nhập

Chat