Tụ Kẹo Film Polyester (132)

Tụ Kẹo Vàng 1nF 102J 100V CL71

0.001uF 100V 10%, size: 7x2.5mm, polyester film

700 đ/Cái

Hàng còn: 952 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB21-104 100nF 200VAC

Kiểu chân: radial, 10%

3,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB21-103 10nF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-103 10nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 373 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CL21-104 100nF 250VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1988 Cái

Tụ Ống 100nF 250V 13x5mm Xuyên Lỗ

10% Code 104 250V, Axial

8,500 đ/Cái

Tụ Ống 220nF 250V 19x7mm Xuyên Lỗ

10% Code 224 250V, Axial

8,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste CBB21-103J 10nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 394 Cái

Tụ Kẹo Cam 0.22uF 63V

220 nF, ± 10%, kích thước: 4.5x.8.5x7.5mm

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 700 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste C104 100nF 2000VDC

Kiểu chân: radial, 10%

7,000 đ/Cái

Tụ Bếp Từ MKP-X2 2UF 275V

MKP-X2 2uF, ±5% 275V

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 186 Cái

Tụ Bếp Từ MKPH 0.3UF 630V

MKPH 0.3UF 630V ±5%

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

Tụ Bếp Từ MKP-X2 5UF 275V

MKP-X2 2uF±5% 630V

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 123 Cái

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

15NF (152), 1600V

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 171 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB21-334 330nF 450VDC

Kiểu chân: radial, 10%

5,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste CBB22-104 100nF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 1981 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester C474 470nF 2000VDC

Kiểu chân: radial, 10%

13,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CL21-104 100nF 100VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,400 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester C224 220nF 1000VDC

Kiểu chân: radial, 10%

7,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB21-475 4.7uF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

8,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester C334 330nF 2000VDC

Kiểu chân: radial, 10%

13,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester C224 220nF 2000VDC

Kiểu chân: radial, 10%

8,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester C105 1uF 2000VDC

Kiểu chân: radial, 10%

17,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester BB22-225 2.2uF 630VDC

Kiểu chân: radial, 5%

5,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester C472 4.7nF 1600VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,400 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste CBB21-104J 100nF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 571 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-155 1.5uF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

5,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-105 1uF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

4,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-684 680nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 113 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-334 330nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-224 220nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 669 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-333 33nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 737 Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester CBB22-153 15nF 630VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyester BB21-335 3.3uF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

5,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste BB21-185 1.8uF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

5,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste BB21-155 1.5uF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

3,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste BB21-125 1.2uF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

3,500 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste BB21-824 820nF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

2,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste CL21-474 470nF 100VDC

Kiểu chân: radial, 10%

2,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Nâu Polyeste BB21-684 680nF 400VDC

Kiểu chân: radial, 10%

1,600 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký