Tụ Tantalum (51)

Tụ Tantalum 1uF 16V 1206 TAJA105K016RNJ

Code 105 10%, 1206 (3216 Metric)

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1078 Cái

Tụ Tantalum 220uF 10V 2917 TPSD227K010R0050

Code 227 10%, 2917 (7343 Metric)

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

Tụ Tantalum 10uF 10V 1206 TAJA106K010RNJ

Code 106 10%, 1206 (3216 Metric)

1,500 đ/Cái

Tụ Tantalum 100uF 16V 2917 TAJD107K016RNJ

Code 107 10%, 2917 (7343 Metric)

6,100 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

Tụ Tantalum 220uF 6.3V 2312 TAJC227K006RNJ

Code 227 10%, 2312 (6032 Metric)

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 870 Cái

Tụ Tantalum 220uF 6.3V 1210 F930J227MBA

Code 227 20%, 1210 (3528 Metric)

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 1425 Cái

Tụ Tantalum 22uF 35V Xuyên Lỗ

Code 225, ±20%

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 1uF 50V Xuyên Lỗ

Code 105, ±20%

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

Tụ Tantalum 3.3uF 35V Xuyên Lỗ

Code 335, ±20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

Tụ Tantalum 100nF (0.1uF) 35V Xuyên Lỗ

Code 104, ±20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

Tụ Tantalum 10uF 16V Xuyên Lỗ

Code 106, ±20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 171 Cái

Tụ Tantalum 4.7uF 16V Xuyên Lỗ

Code 475, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 4.7uF 25V Xuyên Lỗ

Code 475, 20%

2,300 đ/Cái

Tụ Tantalum 10uF 35V Xuyên Lỗ

Code 106, 20%

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 183 Cái

Tụ Tantalum 4.7uF 35V Xuyên Lỗ

Code 475, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 220nF 35V Xuyên Lỗ

Code 224, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 470nF 35V Xuyên Lỗ

Code 474, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 1uF 35V Xuyên Lỗ

Code 105, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 2.2uF 35V Xuyên Lỗ

Code 225, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Tantalum 1uF 25V Xuyên Lỗ

Code 105, 20%

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 186 Cái

Tụ Tantalum 2.2uF 25V Xuyên Lỗ

Code 225, 20%

2,700 đ/Cái

Tụ Tantalum 10uF 25V Xuyên Lỗ

Code 106, 20%

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

Tụ Tantalum 2.2uF 16V Xuyên Lỗ

Code 225, 20%

2,700 đ/Cái

Tụ Tantalum 3.3uF 16V Xuyên Lỗ

Code 335, 20%

2,700 đ/Cái

Tụ Tantalum 22uF 16V Xuyên Lỗ

Code 226, ±20%

2,700 đ/Cái

Tụ Tantalum 10uF 10V 1206 TAJA106M010RNJ

Code 106 20%, 1206 (3216 Metric)

1,300 đ/Cái

Tụ Tantalum 2.2uF 6.3V 0805 TAJR225K006RNJ

Code 225 10%, 0805 (2012 Metric)

18,000 đ/Cái

Tụ Tantalum 3.3uF 6.3V 0805 TAJR335M006RNJ

Code 335 10%, 0805 (2012 Metric)

18,000 đ/Cái

Tụ Tantalum 4.7uF 6.3V 1206 TAJA475M006RNJ

Code 475 10%, 1206 (3216 Metric)

8,000 đ/Cái

Tụ Tantalum 2.2uF 16V 1206 TAJA225K016RNJ

Code 225 10%, 1206 (3216 Metric)

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1709 Cái

Tụ Tantalum 220uF 6.3V 2917 TAJD227K006RNJ

Code 227 10%, 2917 (7343 Metric)

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 455 Cái

Tụ Tantalum 47uF 10V 2312 TAJC476K010RNJ

Code 476 10%, 2312 (6032 Metric)

3,500 đ/Cái

Tụ Tantalum 3.3uF 16V 1206 TAJA335K016RNJ

Code 335 10%, 1206 (3216 Metric)

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 626 Cái

Tụ Tantalum 100uF 10V 1210 TAJB107M010RNJ

Code 107 20%, 1210 (3528 Metric)

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 1375 Cái

Tụ Tantalum 4.7uF 16V 1206 TAJA475K016RNJ

Code 475 10%, 1206 (3216 Metric)

3,200 đ/Cái

Tụ Tantalum 220uF 10V 2917 TAJD227K010RNJ

Code 227 10%, 2917 (7343 Metric)

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 375 Cái

Tụ Tantalum 6.8uF 16V 1206 TAJA685K016RNJ

Code 685 10%, 1206 (3216 Metric)

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 583 Cái

Tụ Tantalum 330uF 10V 2924 TPSV337K010R0100

Code 337 10%, 2924 (7361 Metric)

6,000 đ/Cái

Tụ Tantalum 10uF 16V 1206 TAJA106K016RNJ

Code 106 10%, 1206 (3216 Metric)

2,800 đ/Cái

Tụ Tantalum 330uF 10V 2917 TAJD337K010RNJ

Code 337 10%, 2917 (7343 Metric)

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 580 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký