TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors (30)

P6KE180CA

ESD Suppressors / TVS Diodes 600W 180V Bidirect

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 833 Cái

1.5KE400A

TVS DIODE 342V 548V DO201

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 517 Cái

1.5SMC18CA

TVS DIODE 15.3VWM 25.2VC DO214AB

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 632 Cái

SMBJ30A

TVS DIODE 30V 48.4V DO214AA

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 958 Cái

SMAJ18A-CN

DIODE TVS 18V 400W UNI 5% SMA

1,500 đ/Cái

SMAJ12A

TVS DIODE 12V 19.9V DO214AC

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 997 Cái

SMAJ5.0A

DIODE TVS 5.0V 400W UNI 5% SMA

900 đ/Cái

Hàng còn: 1529 Cái

SP720ABG

TVS Diode Arrays 35V(SUP) 2A(I(IN)) 130THRM RES

65,000 đ/Cái

SM6T27A

TRANSIL 600W 27V UNIDIR SMB

2,000 đ/Cái

1.5KE68A TVS DIODE 58.1V 92V DO201

92V Clamp 16.5A Ipp Tvs Diode

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 395 Cái

SMAJ28A-E3/61 TVS DIODE 28V 45.4V DO214AC

45.4V Clamp 8.8A Ipp Tvs diode surface mount

950 đ/Cái

Hàng còn: 1690 Cái

1.5KE22CA

TVS DIODE 20.9-39.3V 254A 1500W DO201

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 737 Cái

SMF05C.TCT

TVS DIODE 5VWM 12.5VC SC70-6

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 773 Cái

P6KE33CA

TVS DIODE 28.2V 59V DO15

1,500 đ/Gói(2pcs)

SMBJ120A

TVS DIODE 120V 193V DO214AA

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1590 Cái

SMBJ36CA

TVS DIODE 36V 58.1V DO214AA

900 đ/Cái

Hàng còn: 336 Cái

HER303

TVS DIODE 36V 58.1V DO214AA

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1012 Cái

SMBJ6.8A

TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AA

900 đ/Cái

Hàng còn: 514 Cái

P6KE10A

TVS DIODE 8.55V 14.5V DO15

1,500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1342 Gói(2pcs)

1.5KE12CA

TRANSIL 1500W 12V BIDIR DO-201

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 805 Cái

P6KE6.8AG

TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC AXIAL

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1006 Cái

SMBJ24CA-E3/52

TVS DIODE 24V 38.9V DO214AA

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1056 Cái

SMAJ36A

TVS DIODE 36VWM 58.1VC SMA

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 1282 Cái

1.5KE15CA

TVS DIODE 12.8V 21.2V DO201

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 221 Cái

USBULC6-2M6

17V Clamp 5A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount 6-µQFN (1.45x1.0)

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

SMBJ12CA

ESD Suppressors / TVS Diodes 12Vr 600W 30.2A 5% BiDirectional

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 147 Cái

SMAJ18A

DIODE TVS 18V 400W UNI 5% SMA

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 1015 Cái

SMAJ45A

DIODE TVS 45V 400W UNI 5% SMA

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 2315 Cái

PSD12C

Package SOD323, Diode TVS, 50 pF, 29.5 V

2,000 đ/Cái

SMAJ8.0A

TVS DIODE 8V 13.6V DO214AC

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 5088 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký