UART (1)

CJMCU-750 SC16IS750 Mạch Breakout UART Giao Tiếp I2C SPI

Nguồn: 3.3VDC hoặc 2.5VDC, 64 bytes FIFO (truyền và nhận)

100,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký