USB To UART (10)

CH340G Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART

Nguồn: 3.3V~5VDC, size: 30x15 mm

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

CH340 Mạch Chuyển Đổi USB To TTL Có Cách Ly

Nguồn: 5VDC(USB), IC cách ly: ADUM3201ARZ, bảo vệ ngắn mạch

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

CP2104 Mạch Chuyển Đổi USB To UART

Nguồn: 5VDC (USB), chip: CP2104

46,000 đ/Cái

FT232RL Mạch Chuyển Đổi USB To UART

Hỗ trợ 3.3V 5V Arduino

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART

Nguồn: 3.3-5VDC, hỗ trợ: Win 98/Me/2000/XP/7, size: 26.5x15.6mm

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL

Chip: CP2102, hỗ trợ Win7,8, 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 72 Cái

PL2303 Mạch Chuyển Đổi USB To UART TTL

Mạch chuyển đổi USB to TTL UART, IC chính PL2303, có chân 3.3V và 5V

15,500 đ/Cái

Hàng còn: 280 Cái

CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART

Hỗ trợ Windows 98/Me/2000/XP/7, tương thích Arduino

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

FT232BL Mạch Chuyển Đổi USB To UART TTL

Adapter chuyển đổi USB to TTL UART, IC: FT232BL

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

FT232RL Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART

IC: FT232RL, mạch chuyển đổi USB to TTL UART

77,000 đ/Sợi

Hàng còn: 26 Sợi
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký