Vòi Đùn Máy In 3D (53)

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.1

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.1mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.2

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.2mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.3

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.3mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.4

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.4mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.5

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.5mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.6

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.6mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-0.8

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.8mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 1.75-1.0

Cao: 13mm, lỗ đùn: 1.0mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.2

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.2mm, mực in: 3mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.4

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.4mm, mực in: 3mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.8

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.8mm, mực in: 1.75mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-1.0

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 1.0mm, mực in: 1.75mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.3

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.3mm, mực in: 3mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.5

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.5mm, mực in: 3mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.2 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn: 0.5mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.8 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.8mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.2 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.2mm, mực in: 3mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.3 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.3mm, mực in: 3mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.4 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.4mm, mực in:3mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 3-0.5 Inox

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.5mm, mực in:3mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D MK8 3-0.2

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.2mm, mực in: 3mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 3-0.3

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.3mm, mực in: 3mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.2

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.2mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.3

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.3mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 3-0.4

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.4mm, mực in: 3mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Vòi Đùn 3D MK8 3-0.5

Cao: 13mm, lỗ đùn: 0.5mm, mực in: 3mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.4

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.4mm, mực in: 1.75mm

6,000 đ/Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.5

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.5mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Vòi Đùn E3DV5V6 1.75-0.6

Cao 12.5mm, tán: 7mm, lỗ đùn 0.6mm, mực in: 1.75mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.2 Inox

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.2mm, mực in: 1.75mm

12,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.3 Inox

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.3mm, mực in: 1.75mm

12,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.4 Inox

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.4mm, mực in: 1.75mm

12,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.5 Inox

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.5mm, mực in: 1.75mm

12,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.6 Inox

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.6mm, mực in: 1.75mm

12,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.3 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.3mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.4 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.4mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.6 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.6mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-0.8 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 0.8mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

Vòi Đùn 3D M6L21 1.75-1.0 Đồng

Cao: 21mm, lỗ đùn: 1.0mm, mực in: 1.75mm

11,000 đ/Cái

2IO1 Vòi Đùn 3D

Lỗ đùn: 0.4mm, Dùng cho V6 Hotend

210,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký