Vòng Bi Mặt Bích Tròn (12)

LMF30UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 30mm

Lỗ trục: 30mm, Đường kính ngoài: 45mm, Dài: 64mm

70,000 đ/Cái

LMF40UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 40mm

Lỗ trục: 40mm, Đường kính ngoài: 60mm, Dài: 80mm

102,000 đ/Cái

LMF50UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 50mm

Lỗ trục: 50mm, Đường kính ngoài: 80mm, Dài: 100mm

350,000 đ/Cái

LMF60UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 60mm

Lỗ trục: 60mm, Đường kính ngoài: 90mm, Dài: 110mm

470,000 đ/Cái

LMF6UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 6mm

Lỗ trục: 6mm, Đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm

29,000 đ/Cái

LMF8UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 8mm

Lỗ trục: 8mm, Đường kính ngoài: 15mm, Dài: 24mm

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

LMF10UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 10mm

Lỗ trục: 10mm, Đường kính ngoài: 19mm, Dài: 29mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LMF12UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 12mm

Lỗ trục: 12mm, Đường kính ngoài: 21mm, Dài: 30mm

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

LMF13UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 13mm

Lỗ trục: 13mm, Đường kính ngoài: 23mm, Dài: 32mm

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

LMF16UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 16mm

Lỗ trục: 16mm, Đường kính ngoài: 28mm, Dài: 37mm

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

LMF20UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 20mm

Lỗ trục: 20mm, Đường kính ngoài: 32mm, Dài: 42mm

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

LMF25UU Vòng Bi Tuyến Tính Lỗ Trục 25mm

Lỗ trục: 25mm, Đường kính ngoài: 40mm, Dài: 59mm

60,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký