Vòng Bi Mắt Trâu Ren Ngoài (8)

Vòng Bi Mắt Trâu SA5T Ren Ngoài Trục 5mm

Lỗ trục: 5mm, ren ngoài: M5

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA6T Ren Ngoài Trục 6mm

Lỗ trục: 6mm, ren ngoài: M6

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA8T Ren Ngoài Trục 8mm

Lỗ trục: 8mm, ren ngoài: M8

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA10T Ren Ngoài Trục 10mm

Lỗ trục: 10mm, ren ngoài: M10

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA12T Ren Ngoài Trục 12mm

Lỗ trục: 12mm, ren ngoài: M12

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA16T Ren Ngoài Trục 16mm

Lỗ trục: 16mm, ren ngoài: M16

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA20T Ren Ngoài Trục 20mm

Lỗ trục: 20mm, ren ngoài: M20

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SA25T Ren Ngoài Trục 25mm

Lỗ trục: 25mm, ren ngoài: M25

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký