Vòng Bi Mắt Trâu Ren Trong (8)

Vòng Bi Mắt Trâu SI5T Ren Trong Trục 5mm

Lỗ trục: 5mm, ren trong: M5

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 134 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI6T Ren Trong Trục 6mm

Lỗ trục: 6mm, ren trong: M6

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI8T Ren Trong Trục 8mm

Lỗ trục: 8mm, ren trong: M8

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI10T Ren Trong Trục 10mm

Lỗ trục: 10mm, ren trong: M10

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI12T Ren Trong Trục 12mm

Lỗ trục: 12mm, ren trong: M12

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI16T Ren Trong Trục 16mm

Lỗ trục: 16mm, ren trong: M16

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI20T Ren Trong Trục 20mm

Lỗ trục: 20mm, ren trong: M20

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Vòng Bi Mắt Trâu SI25T Ren Trong Trục 25mm

Lỗ trục: 25mm, ren trong: M25

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký