Vòng Bi Trượt (9)

Lỗ trục: 6mm, đường kính ngoài: 12mm, dài: 19mm
9.500 đ/Cái
Hàng còn: 854
Lỗ trục: 5mm, đường kính ngoài: 10mm, dài: 15mm
24.000 đ/Cái
Hàng còn: 501
Lỗ trục: 4mm, đường kính ngoài: 8mm, dài: 12mm
28.000 đ/Cái
Hàng còn: 472
Lỗ trục: 3mm, đường kính ngoài: 7mm, dài: 10mm
31.000 đ/Cái
Hàng còn: 371
Lỗ trục: 10mm, đường kính ngoài: 19mm, dài: 29mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 273
Lỗ trục: 8mm, đường kính ngoài: 15mm, dài: 24mm
9.500 đ/Cái
Hàng còn: 219
Lỗ trục: 20mm, đường kính ngoài: 32mm, dài: 42mm
36.000 đ/Cái
Hàng còn: 60
Lỗ trục: 16mm, đường kính ngoài: 28mm, dài: 37mm
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Lỗ trục: 12mm, đường kính ngoài: 21mm, dài: 30mm
14.500 đ/Cái
Hàng còn: 52

Đăng nhập

Chat