Vòng Ferrite Lọc Nhiễu (5)

Bộ Lọc Nhiễu Màu Đen Lõi Ferrite 3.5mm

Đường kính: 3.5mm, size: 13x25mm

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 174

Bộ Lọc Nhiễu Màu Đen Lõi Ferrite 5mm

Đường kính: 5mm, size: 13x25mm

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 31

Bộ Lọc Nhiễu Màu Đen Lõi Ferrite 7mm

Đường kính: 7mm, size: 16x30mm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 193

Bộ Lọc Nhiễu Màu Đen Lõi Ferrite 9mm

Đường kính: 9mm, size: 19x35mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 169

Bộ Lọc Nhiễu Màu Đen Lõi Ferrite 13mm

Đường kính: 13mm, size: 23x36mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 129
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký