Waveshare (1)

AlphaBot, Basic Robot Building Kit for Arduino

Raspberry Pi/Arduino interfaces, WiFi/Bluetooth/ZigBee/Infrared remote control, SKU: 12257

899,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký