Waveshare (24)

Chính hãng Board STM32F2 Core205R, SKU: 8086
Waveshare
1.155.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32F4 F446RE, SKU: 11147
Waveshare
816.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32F4 F401RE, SKU: 8493
Waveshare
714.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board XNUCLEO STM32 F411RE, SKU: 10696
Waveshare
1.079.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32F1 F103RB, SKU: 8498
Waveshare
952.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board XNUCLEO STM32 F103RB, SKU: 10026
Waveshare
1.122.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F4 XCore407I Giao Tiếp CAN SPI SDIO 192+4kB SRAM, SKU: 7696
Waveshare
941.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F4 Core407V, SKU: 5852
Waveshare
421.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F4 Core407I, SKU: 6102
Waveshare
617.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board XNUCLEO STM32 F302R8
Waveshare
405.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F1 Core103R, SKU: 8238
Waveshare
319.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F1 Core103V, SKU: 5930
Waveshare
365.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F1 Core103Z, SKU: 6438
Waveshare
391.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F4 Core405R, SKU: 8145
Waveshare
528.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F4 Core407Z, SKU: 6446
Waveshare
575.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32F4 Core429I, SKU: 9116
Waveshare
735.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32 Core746I 64M Bit SDRAM, SKU: 11444
Waveshare
643.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board STM32 CoreH743I 64-MBit SDRAM, SKU: 16635
Waveshare
999.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32F4 F411RE, SKU: 9282
Waveshare
714.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO-64 STM32 L476RG Flash 1024kB, SKU: 11307
Waveshare
507.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Ngừng sản xuất Board NUCLEO STM32 F746ZG Giao Tiếp SPI I2C, SKU: 11499
Waveshare
793.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F767ZI Giao Tiếp SPI I2C UART, SKU: 11899
Waveshare
1.463.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F446ZE Giao Tiếp UART SPI CAN, SKU: 11498
Waveshare
688.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F429ZI, SKU: 11497
Waveshare
1.514.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat