Waveshare (24)

Board NUCLEO STM32F4 F446RE

Tương thích Arduino UNO R3, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 11147

503,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Board NUCLEO STM32 F429ZI

Tương thích Arduino UNO R3, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 11497

965,000 đ/Cái

Board NUCLEO STM32 F446ZE Giao Tiếp UART SPI CAN

Bộ nhớ Flash 512kB, SKU: 11498

688,000 đ/Cái

Board NUCLEO STM32 F767ZI Giao Tiếp SPI I2C UART

ADC/DAC 12bit, SKU: 11899

799,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Board NUCLEO STM32 F746ZG Giao Tiếp SPI I2C

Nguồn: 1.7-3.6VDC,1 MB Flash, 320 KB SRAM, SKU: 11499

793,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Board NUCLEO-64 STM32 L476RG Flash 1024kB

MCU: STM32L476RGT6, SKU: 11307

507,000 đ/Cái

Board NUCLEO STM32F4 F411RE

MCU: STM32F411RET6, SKU: 9282

482,000 đ/Cái

Board NUCLEO STM32F4 F401RE

MCU: STM32F401RET6, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 8493

499,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Board STM32 CoreH743I 64-MBit SDRAM

MCU: STM32H743IIT6, SKU: 16635

590,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Board STM32 Core746I 64M Bit SDRAM

MCU: STM32F746IGT6, SKU: 11444

643,000 đ/Cái

Board STM32F4 XCore407I Giao Tiếp CAN SPI SDIO 192+4kB SRAM

MCU: STM32F407IGT6, bộ nhớ: 1024kB Flash, SKU: 7696

699,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Board STM32F4 Core429I

MCU: STM32F429IGT6, tích hợp: 64M Bit SDRAM, SKU: 9116

735,000 đ/Cái

Board STM32F4 Core407Z

MCU: STM32F407ZET6, giao tiếp gỡ lỗi, lập trình JTAG/SWD, SKU: 6446

575,000 đ/Cái

Board STM32F4 Core405R

MCU: STM32F405RGT6, bộ nhớ: 1MB Flash, 192+4kB SRAM, SKU: 8145

528,000 đ/Cái

Board STM32F2 Core205R

MCU: STM32F205RBT6, bộ nhớ: 128kB Flash, 64+4kB SRAM, SKU: 8086

436,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Board STM32F1 Core103Z

MCU: STM32F103ZET6, giao tiếp gỡ lỗi, lập trình JTAG/SWD, SKU: 6438

391,000 đ/Cái

Board STM32F1 Core103V

MCU: STM32F103VET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 64kB RAM, giao tiếp: SDIO, FSMC, CAN, SPI, SKU: 5930

365,000 đ/Cái

Board STM32F1 Core103R

MCU: STM32F103RCT6, bộ nhớ: 256kB Flash, 48kB SRAM, giao tiếp: SPI, CAN, USART, SKU: 8238

319,000 đ/Cái

Board NUCLEO STM32F1 F103RB

Bộ nhớ flash 128Kb, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 8498

459,000 đ/Cái

Board XNUCLEO STM32 F411RE

MCU: STM32F411RET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 128kB SRAM, SKU: 10696

542,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Board XNUCLEO STM32 F302R8

MCU: STM32F302R8T6, bộ nhớ: 64kB Flash, 16kB SRAM, giao tiếp: SPI, USART, I2C

405,000 đ/Cái

Board XNUCLEO STM32 F103RB

MCU: STM32F103RBT6, bộ nhớ: 128kB Flash, 20kB SRAM, giao tiếp: SPI, USART, CAN

428,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Board STM32F4 Core407I

Chip điều khiển: STM32F103RBT6, Onboard ST-LINK, V2-1 debugger, SKU: 6102

459,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Board STM32F4 Core407V

Nguồn: 1.8 - 3.6VDC, giao tiếp: SPI, I2C, UART, CAN, bộ chuyển đổi: ADC 12bit, DAC 12bit, SKU: 5852

429,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký