Waveshare (24)

Chính hãng Board XNUCLEO STM32 F103RB
MCU: STM32F103RBT6, 128kB Flash, 20kB SRAM, SKU: 10026
1.190.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng Board XNUCLEO STM32 F302R8
MCU: STM32F302R8T6, bộ nhớ: 64kB Flash, 16kB SRAM, giao tiếp: SPI, USART, I2C
405.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board XNUCLEO STM32 F411RE
MCU: STM32F411RET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 128kB SRAM, SKU: 10696
1.112.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Chính hãng Board STM32F1 Core103R
MCU: STM32F103RCT6, bộ nhớ: 256kB Flash, 48kB SRAM, giao tiếp: SPI, CAN, USART, SKU: 8238
319.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32F1 Core103V
MCU: STM32F103VET6, bộ nhớ: 512kB Flash, 64kB RAM, giao tiếp: SDIO, FSMC, CAN, SPI, SKU: 5930
365.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32F1 Core103Z
MCU: STM32F103ZET6, giao tiếp gỡ lỗi, lập trình JTAG/SWD, SKU: 6438
391.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32F2 Core205R
MCU: STM32F205RBT6, bộ nhớ: 128kB Flash, 64+4kB SRAM, SKU: 8086
1.214.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng Board STM32F4 Core405R
MCU: STM32F405RGT6, bộ nhớ: 1MB Flash, 192+4kB SRAM, SKU: 8145
528.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32F4 Core407Z
MCU: STM32F407ZET6, giao tiếp gỡ lỗi, lập trình JTAG/SWD, SKU: 6446
575.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32F4 Core429I
MCU: STM32F429IGT6, tích hợp: 64M Bit SDRAM, SKU: 9116
735.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32F4 XCore407I Giao Tiếp CAN SPI SDIO 192+4kB SRAM
MCU: STM32F407IGT6, bộ nhớ: 1024kB Flash, SKU: 7696
2.356.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng Board STM32 Core746I 64M Bit SDRAM
MCU: STM32F746IGT6, SKU: 11444
643.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board STM32 CoreH743I 64-MBit SDRAM
MCU: STM32H743IIT6, SKU: 16635
590.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32F4 F401RE
MCU: STM32F401RET6, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 8493
642.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32F4 F411RE
MCU: STM32F411RET6, SKU: 9282
678.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO-64 STM32 L476RG Flash 1024kB
MCU: STM32L476RGT6, SKU: 11307
507.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F746ZG Giao Tiếp SPI I2C
Nguồn: 1.7-3.6VDC,1 MB Flash, 320 KB SRAM, SKU: 11499
793.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F767ZI Giao Tiếp SPI I2C UART
799.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F446ZE Giao Tiếp UART SPI CAN
Bộ nhớ Flash 512kB, SKU: 11498
688.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32 F429ZI
Tương thích Arduino UNO R3, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 11497
965.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32F4 F446RE
Tương thích Arduino UNO R3, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 11147
809.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Board NUCLEO STM32F1 F103RB
Bộ nhớ flash 128Kb, On-board debugger ST-LINK/V2-1, SKU: 8498
936.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Chính hãng Board STM32F4 Core407V
Nguồn: 1.8 - 3.6VDC, giao tiếp: SPI, I2C, UART, CAN, bộ chuyển đổi: ADC 12bit, DAC 12bit, SKU: 5852
676.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Chính hãng Board STM32F4 Core407I
Chip điều khiển: STM32F103RBT6, Onboard ST-LINK, V2-1 debugger, SKU: 6102
1.905.000 đ/Cái
Hàng còn: 1

Đăng nhập

Chat