Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở dựa trên phần cứng và phần mềm linh hoạt, dễ sử dụng. Mạch Arduino tạo mẫu (prototype) được dành cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mới bắt đầu, người yêu thích và bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo ra các đối tượng hoặc môi trường tương tác. Mạch Arduino có thể cảm nhận môi trường bằng tín hiệu đầu vào từ nhiều loại cảm biến và có thể tác động đến môi trường xung quanh bằng cách điều khiển đèn, động cơ và các bộ truyền động. Mạch Arduino có thể hoạt động độc lập hoặc có thể giao tiếp với phần mềm máy tính.

Arduino(16)

Arduino Uno R3 ATmega328

IC ATMEGA328, IC ATMEGA16U2 giao tiếp USB

138,000 đ/Cái

Hàng còn: 1278

Arduino MEGA2560 R3

54 chân I/O, 16 chân input analog, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

238,000 đ/Cái

Hàng còn: 288

Arduino Due R3 AT91SAM3X8E

ARM Cortex-M3 CPU, 84Mhz, 96 KBytes SRAM

435,000 đ/Cái

Hàng còn: 29

Arduino Leonardo R3 ATMEGA32U4

ATMEGA32U4, SRAM: 2.5 KB, EEPROM: 1 KB, Clock Speed: 16 MHz

113,000 đ/Cái

Hàng còn: 15

Arduino MEGA2560 ADK

Arduino Mega ADK R3, SRAM: 8 KB, EEPROM: 4 KB

469,000 đ/Cái

Hàng còn: 14

L298P Mạch Điều Khiển Động Cơ 4A Arduino

Nguồn: 5~12VDC, dòng: 2A/kênh, 4A(max)

177,000 đ/Cái

Hàng còn: 54

Arduino Nano ATMEGA328 V3

V3.0 CH340 5VDC, hỗ trợ Win7, Win8

87,000 đ/Cái

Hàng còn: 76

Cảm Biến Nhịp Tim Pulse Sensor

Nguồn:3-5VDC, dòng <4A, tương thích Adruino

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 12

Pro Mini ATmega328P 5V 16MHz

Nguồn: 3.3~12 VDC

90,000 đ/Cái

Hàng còn: 68

Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz

Điện áp cấp: 2.7~5.5 VDC

57,000 đ/Cái

Hàng còn: 22

Arduino Esplora ATmega32U4

ATmega32U4, Flash: 32KB, SRAM: 2.5KB

507,000 đ/Cái

Hàng còn: 4

Pro Mini ATmega328P 3.3V 8MHz

Nguồn: 3.3~12 VDC

90,000 đ/Cái

Hàng còn: 141

Nano V3 ATMEGA168 CH340 5V 16Mhz

Nguồn vào: 6-12VDC, giao tiếp UART, ngõ ra: 5V/800mA, 3.3V/180mA

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 3

Mạch Pro Mega2560 USB CH340G

Nguồn MicroUSB: 5VDC, 16MHz, 16 analog input, 14PWM

190,000 đ/Cái

Hàng còn: 8

Arduino Nano FT232RL Atmega328P

IC: Atmega328P-AU, điện áp: 5V USB hoặc 6-9VDC, dòng GPIO: 40mA

127,000 đ/Cái

Hàng còn: 10

Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266

Điện áp: 6-9VDC, giao tiếp CH340G

187,000 đ/Cái

Hàng còn: 14
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký