Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở dựa trên phần cứng và phần mềm linh hoạt, dễ sử dụng. Mạch Arduino tạo mẫu (prototype) được dành cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mới bắt đầu, người yêu thích và bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo ra các đối tượng hoặc môi trường tương tác. Mạch Arduino có thể cảm nhận môi trường bằng tín hiệu đầu vào từ nhiều loại cảm biến và có thể tác động đến môi trường xung quanh bằng cách điều khiển đèn, động cơ và các bộ truyền động. Mạch Arduino có thể hoạt động độc lập hoặc có thể giao tiếp với phần mềm máy tính.

Arduino(16)

Arduino Uno R3 - ATmega328

IC ATMEGA328, IC ATMEGA16U2 giao tiếp USB

98,000 đ/Cái

Hàng còn: 319 Cái

Arduino MEGA2560 R3

54 chân I/O, 16 chân input analog, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

205,000 đ/Cái

Hàng còn: 284 Cái

Arduino Due R3 AT91SAM3X8E

ARM Cortex-M3 CPU, 84Mhz, 96 KBytes SRAM

329,000 đ/Cái

Hết hàng

Arduino Leonardo R3 ATMEGA32U4

ATMEGA32U4, SRAM: 2.5 KB, EEPROM: 1 KB, Clock Speed: 16 MHz

113,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Arduino MEGA2560 ADK

Arduino Mega ADK R3, SRAM: 8 KB, EEPROM: 4 KB

399,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

L298P Mạch Điều Khiển Động Cơ 4A Arduino

Nguồn: 5~12VDC, dòng: 2A/kênh, 4A(max)

167,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Arduino Nano ATMEGA328 V3

V3.0 CH340 5VDC, hỗ trợ Win7, Win8

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 160 Cái

Cảm Biến Nhịp Tim Pulse Sensor

Nguồn:3-5VDC, dòng <4A, tương thích Adruino

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Pro Mini ATmega328P 5V 16MHz

Nguồn: 3.3~12 VDC

44,000 đ/Cái

Hết hàng

Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz

Điện áp cấp: 2.7~5.5 VDC

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Arduino Esplora ATmega32U4

ATmega32U4, Flash: 32KB, SRAM: 2.5KB

505,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Pro Mini ATmega328P 3.3V 8MHz

Nguồn: 3.3~12 VDC

44,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

Nano V3 ATMEGA168 CH340 5V 16Mhz

Nguồn vào: 6-12VDC, giao tiếp UART, ngõ ra: 5V/800mA, 3.3V/180mA

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

Mạch Pro Mega2560 USB CH340G

Nguồn MicroUSB: 5VDC, 16MHz, 16 analog input, 14PWM

163,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Arduino Nano FT232RL Atmega328P

IC: Atmega328P-AU, điện áp: 5V USB hoặc 6-9VDC, dòng GPIO: 40mA

108,000 đ/Cái

Hàng còn: 147 Cái

Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266

Điện áp: 6-9VDC, giao tiếp CH340G

147,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký