Wuxi ARK Technonlgy Electronic Co.,Ltd. , thành lập 1994, là nhà sản xuất LED Display chuyên nghệp và xuất khẩu.

Arkled(42)

LED 7 Đoạn 0.56inch Vàng 1 Số Dương Chung

Size: 12.6 x 19 x 8mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 345 Cái

LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm

Size: 60.2 x 60.2 x 9.2mm, 16 chân

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 77 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 2 Số Dương Chung

Size: 15 x 10 x 6.1mm

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 1710 Cái

SM-10803 LED 14 Đoạn Màu Đỏ Anode Chung

Size: 20.00 x 27.70 x 8.50 mm

20,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 1.2inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 28.8 x 40.8 x 9mm

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 207 Cái

LED 7 Đoạn 1.2inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 28.8 x 40.8 x 9mm

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 1061 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Âm Chung

Size: 37.6 x 19 x 8mm

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 336 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Dương Chung

Size: 37.6 x 19 x 8mm

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

LED Đỏ 7 Đoạn 1.5inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 30.6 x 44 x 8mm

15,500 đ/Cái

Hàng còn: 1059 Cái

LED 7 Đoạn 1.5inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 30.6 x 44 x 8mm

15,500 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

LED 7 Đoạn 1.8inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 38 x 56 x 11mm

16,500 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

LED 7 Đoạn 1.8inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 38 x 56 x 11mm

16,500 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

LED 7 Đoạn 2.3inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 47.8 x 69.7 x 12mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 104 Cái

LED 7 Đoạn 2.3inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 47.8 x 69.7 x 12mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 614 Cái

LED 7 Đoạn 3.0inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 65 x 86 x 12mm

39,900 đ/Cái

Hàng còn: 112 Cái

LED 7 Đoạn 3.0inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 65 x 86 x 12mm

39,900 đ/Cái

Hàng còn: 396 Cái

LED 7 Đoạn 4.0inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 90 x 122 x 15mm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 72 Cái

LED 7 Đoạn 4.0inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 90 x 122 x 15mm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

LED 7 Đoạn 5.0inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 105 x 140 x 15.8mm

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 152 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 20 x 27.7 x 10mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 133 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 20 x 27.7 x 10mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 535 Cái

LED 7 Đoạn 1.0inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 24 x 34 x 10.5mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED 7 Đoạn 1.0inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 24 x 34 x 10.5mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 986 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Size: 15 x 10 x 6mm

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 158 Cái

1357AW LED Ma Trận 5x7 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 20.3 x 28.6 x 10.3mm, 14 chân

24,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Ma Trận 7x11 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm

Size: 45 x 28.5 x 7.5mm, 22 chân

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 12.6 x 19.0 x 8.0mm

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 3854 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Dương Chung

Size: 12.6 x 19.0 x 8.0mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 6305 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 3 Số Âm Chung

Size: 59.2 x 27.5 x 8.3mm

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 3 Số Dương Chung

Size: 59.2 x 27.5 x 8.3mm

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ Đồng Hồ Dương Chung

Size: 32 x 10 x 5.8mm

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 290 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Âm Chung

Size: 50.3 x 19.0 x 8.0 mm

7,400 đ/Cái

Hàng còn: 422 Cái

LED 7 Đoạn 3.0inch Xanh Dương 1 Số Dương Chung

Size: 65 x 86 x 12mm

39,900 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

LED 7 Đoạn 0.28inch Đỏ Đồng Hồ Âm Chung

Size: 32 x 10 x 5.8mm

8,900 đ/Cái

Hết hàng

LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Âm Chung

Size: 7.5 x 14 x 8.5mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 296 Cái

LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Size: 25 x 19 x 8mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 2 Số Dương Chung

Size: 71.5 x 25.3 x 8mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 112 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 2 Số Âm Chung

Size: 71.8 x 25.3 x 8mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 4 Số Âm Chung

Size: 71.6 x 25.8 x 7.4mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

LED 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 4 Số Dương Chung

Size: 71.6 x 25.8 x 7.4mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký