OEM là viết tắt của từ Original Equipment Manufacturer được dịch ra tiếng việt là "Nhà sản xuất thiết bị gốc".  OEM thường được dùng để chỉ những công ty thực hiện các công việc sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty khác, sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm. Hay nói một cách dễ hiểu OEM là một hình thức kinh doanh mà nhà sản xuất A sản xuất một loại mặt hàng bất kỳ theo yêu cầu, rồi cung cấp cho nhà sản xuất B. Nhà sản xuất B sẽ tạo ra sản phẩm mang thương hiệu của nhà sản xuất B mà không phải A để phân phối ra thị trường.

VD: Đa số các công ty sản xuất giầy da và dệt may ở Việt Nam đều hoạt động theo hình thức công ty OEM. Họ nhận các mẫu thiết kế, nguyên liệu theo yêu cầu của công ty đặt hàng sau đó sản xuất theo mẫu và gắn thương hiệu của những công ty đặt hàng lên sản phẩm.

Thegioiic sẽ xác định và cập nhật các thương hiệu OEM trong tương lai.

An original equipment manufacturer (OEM) is a company that produces parts and equipment that may be marketed by another manufacturer.

OEM(14944)

Điện Trở 0 Ohm 0805 5%

Code 0R0, 1/8W

1,950 đ/Gói(50pcs)

Điện Trở 39 Ohm 0805 5%

Code 39R, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 383

Điện Trở 49.9 Ohm 0805 5%

Code 49R9, 1/8W

1,950 đ/Gói(50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 0805 5%

Code 101, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 151

Điện Trở 220 Ohm 0805 5%

Code 221, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 171

Điện Trở 1 KOhm 0805 5%

Code 102, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 6

Điện Trở 4.7 KOhm 0805 5%

Code 472, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 66

Điện Trở 10 KOhm 0805 5%

Code 103, 1/8W

1,950 đ/Gói(50pcs)

Điện Trở 15 KOhm 0805 5%

Code 153, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 7

Điện Trở 22 KOhm 0805 5%

Code 223, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 97

Điện Trở 100 KOhm 0805 5%

Code 104, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 194

Điện Trở 330 KOhm 0805 5%

Code 334, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 40

Điện Trở 470 KOhm 0805 5%

Code 474, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 37

Điện Trở 680 KOhm 0805 5%

Code 684, 1/8W

1,950 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 13

Điện Trở 0 Ohm 0603 5%

Code 0R, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Điện Trở 1 Ohm 0603 5%

Code 1R0, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 26

Điện Trở 39 Ohm 0603 5%

Code 390, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 60

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 5%

Code 49R9, 1/10W

1,400 đ/Gói(50pcs)

Điện Trở 220 Ohm 0603 5%

Code 221, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 195

Điện Trở 1 KOhm 0603 5%

Code 102, 1/10W 5%

1,400 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 17

Điện Trở 6.8 KOhm 0603 5%

Code 682, 1/10W

1,400 đ/Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7 KOhm 0603 5%

Code 472, 1/10W

1,400 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 178

Điện Trở 10 KOhm 0603 5%

Code 103, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 365

Điện Trở 22 KOhm 0603 5%

Code 223, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Điện Trở 47 KOhm 0603 5%

Code 473, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 121

Điện Trở 68 KOhm 0603 5%

Code 683, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 84

Điện Trở 100 KOhm 0603 5%

Code 104, 1/10W

1,400 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 171

Điện Trở 120 KOhm 0603 5%

Code 124, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 65

Điện Trở 330 KOhm 0603 5%

Code 334, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 28

Điện Trở 470 KOhm 0603 5%

Code 474, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 37

Điện Trở 100 Ohm 0603 5%

Code 101, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 107

Điện Trở 15 KOhm 0603 5%

Code 153, 1/10W

1,400 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 39

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

Code 1R0, 1/10W

2,000 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 8

Tụ Nhôm SMD 10uF 16V 4x5.4mm

Tụ hóa 10uF 16V, 20%

450 đ/Cái

Hàng còn: 1039

Tụ Nhôm SMD 33uF 16V 5x5.4mm

Tụ hóa 33uF 16V, 20%

700 đ/Cái

Hàng còn: 1430

Tụ Nhôm SMD 47uF 16V 5x5.4mm

Tụ hóa 47uF 16V, 20%

600 đ/Cái

Hàng còn: 236

Tụ Nhôm SMD 100uF 16V 6.3x5.4mm

Tụ hóa 100uF 16V, 20%,

700 đ/Cái

Hàng còn: 393

Tụ Nhôm SMD 220uF 16V 6.3x7.7mm

Tụ hóa 220uF 16V, 20%

1,100 đ/Cái

Tụ Nhôm SMD 330uF 16V 8x10.5mm

Tụ hóa 330uF 16V, 20%

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 265

Tụ Nhôm SMD 470uF 16V 8x10.5mm

Tụ hóa 470uF 16V, 20%

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 258
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký