Cixi Kefa Electronics Co., Ltd thành lập năm 1990, là công ty sản xuất linh kiện điện tử chuyên về Terminal, đầu nối và khuôn chính xác.

Kefa Electronics(65)

HB9500-2 Terminal Khối Hàn PCB 2 Cực 25A 300V 9.5mm

300V 25A

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

HB9500-4 Terminal Khối Hàn PCB 4 Cực 25A 300V 9.5mm

300V 25A

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 291 Cái

HB9500-5 Terminal Khối Hàn PCB 5 Cực 25A 300V 9.5mm

300V 25A

5,200 đ/Cái

Hàng còn: 266 Cái

HB9500-6 Terminal Khối Hàn PCB 6 Cực 25A 300V 9.5mm

300V 25A

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

HB9500-8 Terminal Khối Hàn PCB 8 Cực 25A 300V 9.5mm

300V 25A

8,200 đ/Cái

Hàng còn: 589 Cái

HB9500-10 Terminal Khối Hàn PCB 10 Cực 25A 300V 9.5mm

300V 25A

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 477 Cái

1016-2-V Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

650V 57A

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 252 Cái

KF128-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

300V 10A

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 1865 Cái

KF128-3-V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

300V 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1978 Cái

KF128-2-V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

300V 10A

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 352 Cái

KF128-3-V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

300V 10A

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 1934 Cái

1016-3-V Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

650V 57A

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 128 Cái

KF7.62-3 Terminal Khối Hàn PCB 3 Cực 20A 300V 7.62mm

300V 20A

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 650 Cái

KF7.62-4 Terminal Khối Hàn PCB 4 Cực 20A 300V 7.62mm

300V 20A

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 630 Cái

KF7.62-5 Terminal Khối Hàn PCB 5 Cực 20A 300V 7.62mm

300V 20A

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 412 Cái

KF7.62-6 Terminal Khối Hàn PCB 6 Cực 20A 300V 7.62mm

300V 20A

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 491 Cái

KF7.62-7 Terminal Khối Hàn PCB 7 Cực 20A 300V 7.62mm

300V 20A

4,400 đ/Cái

Hàng còn: 382 Cái

KF7.62-8 Terminal Khối Hàn PCB 8 Cực 20A 300V 7.62mm

300V 20A

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

KF1000-2 Terminal Khối Hàn PCB 2 Cực 25A 450V 10mm

450V 25A

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 143 Cái

KF1000-3 Terminal Khối Hàn PCB 3 Cực 25A 450V 10mm

450V 25A

3,400 đ/Cái

Hàng còn: 599 Cái

KF1000-4 Terminal Khối Hàn PCB 4 Cực 25A 450V 10mm

450V 25A

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 374 Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký