0món
Xem giỏ hàng và thanh toán
Kefa Electronics

Cixi Kefa Electronics Co., Ltd thành lập năm 1990, là công ty sản xuất linh kiện điện tử chuyên về Terminal, đầu nối và khuôn chính xác.

Kefa Electronics (65)

6.000 đ/Cái
Hết hàng
2.600 đ/Cái
Hàng còn: 930
5.200 đ/Cái
Hàng còn: 744
6.300 đ/Cái
Hàng còn: 756
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 731
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 511
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 457
9.700 đ/Cái
Hàng còn: 172
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 5032
3.300 đ/Cái
Hàng còn: 3853
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 541
3.100 đ/Cái
Hàng còn: 1791
2.000 đ/Cái
Hết hàng
3.000 đ/Cái
Hết hàng
4.000 đ/Cái
Hết hàng
5.000 đ/Cái
Hết hàng
7.000 đ/Cái
Hết hàng
8.000 đ/Cái
Hết hàng
9.000 đ/Cái
Hết hàng
13.200 đ/Cái
Hàng còn: 112
2.400 đ/Cái
Hàng còn: 315
3.000 đ/Cái
Hết hàng
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 348
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 383
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 352
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 91
6.100 đ/Cái
Hết hàng
2.200 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
3.200 đ/Cái
Hết hàng
3.700 đ/Cái
Hết hàng
4.200 đ/Cái
Hết hàng
5.200 đ/Cái
Hết hàng
5.700 đ/Cái
Hết hàng
6.200 đ/Cái
Hết hàng
2.300 đ/Cái
Hết hàng
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 672
5.200 đ/Cái
Hàng còn: 313
6.200 đ/Cái
Hết hàng
7.700 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat