Schneider Electric, chuyên gia toàn cầu về quản lý năng lượng với hơn 100 quốc gia, cung cấp các giải pháp tích hợp trên nhiều phân khúc thị trường, bao gồm các vị trí lãnh đạo về năng lượng và cơ sở hạ tầng, quy trình công nghiệp, tự động hóa tòa nhà và trung tâm dữ liệu / mạng, cũng như trong các ứng dụng dân sự.

Schneider(235)

EZ9F34106 MCB 1P 6A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

69,000 đ/Cái

EZ9F34110 MCB 1P 10A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

69,000 đ/Cái

EZ9F34116 MCB 1P 16A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

69,000 đ/Cái

EZ9F34120 MCB 1P 20A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

69,000 đ/Cái

EZ9F34125 MCB 1P 25A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

69,000 đ/Cái

EZ9F34132 MCB 1P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

69,000 đ/Cái

EZ9F34140 MCB 1P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

95,000 đ/Cái

EZ9F34150 MCB 1P 50A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

149,000 đ/Cái

EZ9F34163 MCB 1P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

149,000 đ/Cái

EZ9F34206 MCB 2P 6A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34210 MCB 2P 10A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34216 MCB 2P 16A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34220 MCB 2P 20A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34225 MCB 2P 25A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34232 MCB 2P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34240 MCB 2P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

169,000 đ/Cái

EZ9F34250 MCB 2P 50A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

269,000 đ/Cái

EZ9F34263 MCB 2P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

269,000 đ/Cái

EZ9F34306 MCB 3P 6A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

299,000 đ/Cái

EZ9F34310 MCB 3P 10A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

299,000 đ/Cái

EZ9F34316 MCB 3P 16A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

299,000 đ/Cái

EZ9F34320 MCB 3P 20A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

299,000 đ/Cái

Easy9 MCB 3P 25A 4.5KA

Model: EZ9F34325, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

299,000 đ/Cái

EZ9F34332 MCB 3P 32A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

299,000 đ/Cái

EZ9F34340 MCB 3P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

299,000 đ/Cái

EZ9F34350 MCB 3P 50A 4.5KA

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

449,000 đ/Cái

EZ9F34363 MCB 3P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

449,000 đ/Cái

EZ9F34440 MCB 4P 40A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

425,000 đ/Cái

EZ9F34450 MCB 4P 50A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

629,000 đ/Cái

EZ9F34463 MCB 4P 63A 4.5KA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

629,000 đ/Cái

A9F74106 MCB iC60N 1P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

133,000 đ/Cái

A9F74110 MCB iC60N 1P 10A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

133,000 đ/Cái

A9F74116 MCB iC60N 1P 16A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

133,000 đ/Cái

A9F74120 MCB iC60N 1P 20A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

133,000 đ/Cái

A9F74125 MCB iC60N 1P 25A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

133,000 đ/Cái

A9F74132 MCB iC60N 1P 32A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

142,000 đ/Cái

A9F74140 MCB iC60N 1P 40A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

159,000 đ/Cái

A9F74150 MCB iC60N 1P 50A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

224,000 đ/Cái

A9F74163 MCB iC60N 1P 63A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

224,000 đ/Cái

A9F74206 MCB iC60N 2P 6A 6KA 230VAC

ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C

349,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký