Semtech Corporation là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm bán dẫn tương tự và tín hiệu hỗn hợp chất lượng cao. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm quản lý năng lượng, bảo vệ mạch, thời gian và đồng bộ hóa, giao tiếp cảm ứng, phát video, thiết bị vận chuyển quang hiệu suất cao (SerDes), các sản phẩm quân sự có độ tin cậy cao, RF không dây công suất thấp và cảm biến / IC tín hiệu điều hòa kỹ thuật số. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng cho điện thoại thông minh, TV LCD, Máy tính xách tay, Modem LAN không dây, Đọc đồng hồ tự động, Y tế công suất cực thấp, Truyền thông vệ tinh, hạ tầng di động, Vận chuyển quang và Trung tâm dữ liệu.

Semtech(53)

ZMM3V3 Diode Zener 3.3V 500mW SMD

Ổn áp 3.3VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2170 Cái

ZMM3V9 Diode Zener 3.9V 500mW SMD

Ổn áp 3.9VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1439 Cái

1N4740A Diode Zener 10V 1W

Ổn áp 10VDC 1W 25mA

300 đ/Cái

Hàng còn: 3309 Cái

RLZ15B Diode Zener 13.89-14.62V 500mW SMD

Ổn áp 13.89-14.62VDC 500mW

500 đ/Cái

Hàng còn: 2180 Cái

LL4448 Diode Chỉnh Lưu 0.3A 100V

0.3A, 100V, SOD80

350 đ/Cái

Hàng còn: 2480 Cái

ZMM24 Diode Zener 24V 500mW SMD

Ổn áp 24VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2705 Cái

ZMM5V1 Diode Zener 5.1V 500mW SMD

Ổn áp 5.1VDC 500mW

190 đ/Cái

Hết hàng

ZMM7V5 Diode Zener 7.5V 500mW SMD

Ổn áp 7.5VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 2506 Cái

ZMM8V2 Diode Zener 8.2V 500mW SMD

Ổn áp 8.2VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 2367 Cái

SMF05C.TCT

TVS DIODE 5VWM 12.5VC SC70-6

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 702 Cái

1N4732A Diode Zener 4.7V 1W

Ổn áp 4.7VDC 1W 53mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 1002 Cái

1N4744A Diode Zener 15V 1W

Ổn áp 15VDC 1W 17mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 1995 Cái

ZMM6V8 Diode Zener 6.8V 500mW SMD

Ổn áp 6.8VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1918 Cái

ZMM3V0 Diode Zener 3V 500mW SMD

Ổn áp 3VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1891 Cái

ZMM3V6 Diode Zener 3.6V 500mW SMD

Ổn áp 3.6VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 919 Cái

ZMM4V3 Diode Zener 4.3V 500mW SMD

Ổn áp 4.3VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1335 Cái

ZMM4V7 Diode Zener 4.7V 500mW SMD

Ổn áp 4.7VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1570 Cái

ZMM5V6 Diode Zener 5.6V 500mW SMD

Ổn áp 5.6VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1290 Cái

ZMM6V2 Diode Zener 6.2V 500mW SMD

Ổn áp 6.2VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 1693 Cái

ZMM9V1 Diode Zener 9.1V 500mW SMD

Ổn áp 9.1VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 4576 Cái

ZMM10 Diode Zener 10V 500mW SMD

Ổn áp 10VDC 500mW

250 đ/Cái

Hàng còn: 2516 Cái

ZMM12 Diode Zener 12V 500mW SMD

Ổn áp 12VDC 500mW

190 đ/Cái

Hết hàng

ZMM15 Diode Zener 15V 500mW SMD

Ổn áp 15VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 212 Cái

ZMM18 Diode Zener 18V 500mW SMD

Ổn áp 18VDC 500mW

190 đ/Cái

Hàng còn: 1775 Cái

1N4734A Diode Zener 5.6V 1W

Ổn áp 5.6VDC 1W

290 đ/Cái

Hàng còn: 894 Cái

1N4730A Diode Zener 3.9V 1W

Ổn áp 3.9VDC 1W 20mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 2480 Cái

1N4729A Diode Zener 3.6V 1W

Ổn áp 3.6VDC 1W 20mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 1112 Cái

1N4731A Diode Zener 4.3V 1W

Ổn áp 4.3VDC 1W 58mA

290 đ/Cái

Hết hàng

1N4735A Diode Zener 6.2V 1W

Ổn áp 6.2VDC 1W 58mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 151 Cái

1N4736A Diode Zener 6.8V 1W

Ổn áp 6.8VDC 1W 37mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 430 Cái

1N4737A Diode Zener 7.5V 1W

Ổn áp 7.5VDC 1W 34mA

290 đ/Cái

Hết hàng

1N4738A Diode Zener 8.2V 1W

Ổn áp 8.2VDC 1W 31mA

290 đ/Cái

Hết hàng

1N4739A Diode Zener 9.1V 1W

Ổn áp 9.1VDC 1W 28mA

300 đ/Cái

Hàng còn: 2149 Cái

1N4743A Diode Zener 13V 1W

Ổn áp 13VDC 1W 19mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 2785 Cái

1N4745A Diode Zener 16V 1W

Ổn áp 16VDC 1W 15.5mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 752 Cái

1N4746A Diode Zener 18V 1W

Ổn áp 18VDC 1W 14mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 987 Cái

1N4747A Diode Zener 20V 1W

Ổn áp 20VDC 1W 12.5mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 3350 Cái

1N4748A Diode Zener 22V 1W

Ổn áp 22VDC 1W 11.5mA

500 đ/Cái

Hàng còn: 1238 Cái

1N4749A Diode Zener 24V 1W

Ổn áp 24VDC 1W 10.5mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 746 Cái

1N4750A Diode Zener 27V 1W

Ổn áp 27VDC 1W 9.5mA

490 đ/Cái

Hàng còn: 652 Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký