0món
Xem giỏ hàng và thanh toán
Chính hãng 2N2219A Transistor NPN 40V 8A 3 Chân TO-39
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 8A, công suất: 0.4W
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 643
Chính hãng 2N2905A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân TO-39
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 673
Điện áp Vce max: 15V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 1.2W
35.000 đ/Cái
Hàng còn: 49
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 1.8W
35.000 đ/Cái
Hàng còn: 46
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 3A, công suất: 40W
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 504
Điện áp Vce max: 450V, dòng Ic max: 15A, công suất: 175W
70.500 đ/Cái
Hàng còn: 19
Điện áp Vce max: 400V, dòng Ic max: 15A, công suất: 80W
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 15A, công suất: 115W
6.600 đ/Cái
Hàng còn: 87
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 15A, công suất: 130W
26.000 đ/Cái
Hàng còn: 40
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
5.200 đ/Cái
Hàng còn: 313
Điện áp Vce max: 30V, dòng Ic max: 3A, công suất: 12.5W
2.400 đ/Cái
Hàng còn: 415

Đăng nhập

Chat