0món
Xem giỏ hàng và thanh toán
9.200 đ/Cái
Hàng còn: 257
82.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 8V ~ 18V, Số chân: 11
37.000 đ/Cái
Hàng còn: 26
Điện áp: 8~20V, Số chân: 15
82.000 đ/Cái
Hết hàng
33.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng TEA2025L IC Amplifier Audio 4.7W Mono, 16-DIP
Điện áp: 3~12 V, Số chân: 16
21.900 đ/Cái
Hàng còn: 68
Điện áp: 9~ 50V, ±4.5~ 25V Số chân: 5
24.000 đ/Cái
Hàng còn: 67
Chính hãng TDA7297 IC Amplifier  Audio 15W Class AB, 15-Multiwat
Điện áp: 6.5~18V, Số chân: 15
32.000 đ/Cái
Hàng còn: 41
Điện áp: 8~18V, Số chân: 15
28.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat