0món
Xem giỏ hàng và thanh toán
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-223
3.500 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng LD1117SC-R IC Điều Chỉnh Điện Áp 800mA
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.25-15VDC, SOT-223
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 145
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 2.5VDC, SOT-223
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 70
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.2VDC, SOT-223
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 48
Chính hãng LD1117D18TR IC Ổn Áp 1.8V 800mA
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.8VDC, SOT-223
3.600 đ/Cái
Hàng còn: 13
Chính hãng LD1117S33CTR IC Ổn Áp 3.3V 800mA
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC, SOT-223
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 470
Chính hãng LD1085D2T33R IC Ổn Áp 3.3V 3A
Điện áp vào max: 30VDC, điện áp ra: 3.3VDC, TO-263
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 72
Chính hãng L7805CV IC Ổn Áp 5V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 1434
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 2-37VDC, 14-SOIC
19.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng L7812CV IC Ổn Áp 12V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-220
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 782
Điện áp vào max: 30VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220
16.800 đ/Cái
Hàng còn: 22
Chính hãng L78M05ABDT-TR IC Ổn Áp 5V 0.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 1674
Chính hãng L7805ACD2T IC Ổn Áp 5V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-263
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 1261
Chính hãng L7824CV IC Ổn Áp 24V 1.5A
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 24VDC, TO-220
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 748
Chính hãng L7912CV IC Ổn Áp -12V 1.5A
Điện áp vào max: -14.5 ~ -35VDC, điện áp ra: -12VDC, TO-220
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 1036
Điện áp vào: 3.4-40VDC, điện áp ra: 3.3VDC, TO-252
19.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng L7905CV IC Ổn Áp -5V 1.5A
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -5VDC, TO-220
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 220
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-89
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 663
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 9VDC, SOT-89
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 685
Chính hãng L78M09ABDT-TR IC Ổn Áp 9V 0.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-252
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 3
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 18VDC, TO-220
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 188
Chính hãng L7915CV IC Ổn Áp -15V 1.5A
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -15VDC, TO-220
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 436
Chính hãng L7808CV IC Ổn Áp 8V 1A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 8VDC, TO-220
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 405
Chính hãng LM317MDT IC Điều Chỉnh Điện Áp 500mA
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 1.2-40VDC, TO-252
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 922
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -15VDC, SOIC-8
4.500 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng L7824C IC Ổn Áp 24V 1.5A
Điện áp vào: 26-40VDC, điện áp ra: 24VDC, TO-263
8.100 đ/Cái
Hàng còn: 154
Chính hãng L7815CV IC Ổn Áp 15V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 15VDC, TO-220
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 265
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 3.3VDC, TO-220
6.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-220
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 522
Điện áp ra: 2.495-36VDC, TO-92
2.300 đ/Cái
Hàng còn: 510
Chính hãng L78M12CDT-TR IC Ổn Áp 12V 500mA
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-252
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 290
Điện áp vào max: 30VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-252
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 23
Điện áp vào max: 30VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252
29.900 đ/Cái
Hàng còn: 91
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1,8VDC, SOT-223
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1181
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -6VDC, TO-220
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 33
Chính hãng L7815CD2T IC Ổn Áp 15V 1.5A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 15VDC, TO-263
8.600 đ/Cái
Hàng còn: 173
Chính hãng L78M05CDT IC Ổn Áp 5V 500mA
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-252
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 636
Điện áp vào max: 15VDC, điện áp ra: 1.8VDC, TO-252
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 493

Đăng nhập

Chat