0món
Xem giỏ hàng và thanh toán
Chính hãng STM32F103RDT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 384KB FLASH, 64-LQFP
162.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM8S105S4T6C
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB FLASH, 44-LQFP
31.500 đ/Cái
Hàng còn: 92
Chính hãng STM32F103RCT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB FLASH, 64-LQFP
144.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F107RCT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB FLASH, 64-LQFP
163.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F103VET6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 512KB FLASH, 100-LQFP
282.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F100C6T6B
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 24MHz 32KB FLASH, 48-LQFP
112.000 đ/Cái
Hàng còn: 22
Chính hãng STM32F103RBT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB FLASH, 64-LQFP
174.000 đ/Cái
Hàng còn: 28
Chính hãng STM32F103VCT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB FLASH, 100-LQFP
205.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F103ZET6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 512KB FLASH, 144-LQFP
223.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F107VCT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB FLASH, 100-LQFP
255.000 đ/Cái
Hết hàng
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB FLASH, 44-LQFP
40.000 đ/Cái
Hết hàng
ST7 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 16KB FLASH, 32-LQFP
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F103C8T6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
268.000 đ/Cái
Hàng còn: 14
ST6 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 2KB OTP, 16-DIP
36.000 đ/Cái
Hết hàng
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 176LQFP
278.000 đ/Cái
Hết hàng
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB FLASH, 100-LQFP
235.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM8S003F3P6
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB FLASH, 20-TSSOP
45.000 đ/Cái
Hàng còn: 869
Chính hãng STM8S105C6T6
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB FLASH, 48-LQFP
36.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM8S005C6T6
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB FLASH, 48-LQFP
64.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F405RGT6
ARM Cortex M4 Microcontroller IC 32-Bit 168MHz 1MB FLASH, 64-LQFP
249.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F407VET6
ARM Cortex M4 Microcontroller IC 32-Bit 168MHz 512KB FLASH, 100-LQFP
390.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F100C8T6B
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 24MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
193.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F103RET6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 512KB FLASH, 64-LQFP
178.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM8S003K3T6C
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB FLASH, 32-LQFP
30.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Chính hãng STM8S207C8T6
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
178.000 đ/Cái
Hàng còn: 31
Chính hãng STM32F101VBT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 36MHz 128KB FLASH, 100-LQFP
131.000 đ/Cái
Hết hàng
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB FLASH, 64-LQFP
118.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F105VCT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB FLASH, 100-LQFP
160.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F103V8T6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB FLASH, 100-LQFP
132.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F030F4P6
ARM Cortex M0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 16KB FLASH, 20-TSSOP
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM8L151K4T6
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB FLASH, 32-LQFP
80.000 đ/Cái
Hàng còn: 77
Chính hãng STM32F030K6T6
ARM Cortex M0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 32KB FLASH, 32-LQFP
89.000 đ/Cái
Hàng còn: 29
Chính hãng STM32F030C8T6
ARM Cortex M0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F205VCT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 256KB FLASH, 100-LQFP
169.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng STM32F107RBT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB FLASH, 64-LQFP
136.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng STM32F103VBT6
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 128KB FLASH, 100-LQFP
136.000 đ/Cái
Hàng còn: 36
ARM Cortex M3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 64KB FLASH, 64-LQFP
122.000 đ/Cái
Hết hàng
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB FLASH, 32-LQFP
32.000 đ/Cái
Hết hàng
ARM Cortex M0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
79.000 đ/Cái
Hết hàng
STM8 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB FLASH, 20-TSSOP
24.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat