0món
Xem giỏ hàng và thanh toán
Uni-T

Uni-Trend Group Limited là công ty sản xuất dụng cụ thử nghiệm và thiết bị đo lường hàng đầu ở châu Á.

Uni-T (111)

BH 12 tháng UT301C Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -18~550℃
1.659.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT302A Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -32~450℃
1.909.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT302C Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -32~650℃
2.169.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT302D Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -32~1050℃
2.219.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT303A Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -32~650℃
3.739.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT303C Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -32~1050℃
4.880.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT303D Nhiệt Kế Hồng Ngoại
Nguồn: Pin 9V, dải đo: -32~1250℃
6.412.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT363 Máy Đo Tốc Độ Gió Mini
Tốc độ gió: 0~30m/s, nhiệt độ: -10~50℃
507.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT195E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
4.275.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT195M Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
7.260.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT195DS Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
5.115.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT191E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
2.325.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT191T Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
2.690.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT139S Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
2.913.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT136A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, tần số
667.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT136B+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
637.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT133A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.990.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT133B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, điện dung
1.990.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT120A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin CR2032, đo: áp DC/AC, điện trở, tần số
450.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT105 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở
579.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT107 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, tần số, nhiệt độ
699.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT123T Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, điện trở, nhiệt độ
2.149.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT81B Đồng Hồ Đo Và Hiện Sóng Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở, điện dung, tần số,
5.791.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT71C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
6.990.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT58A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
936.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT58B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, nhiệt độ
1.146.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT58C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.228.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT58D Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, điện cảm
1.263.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT58E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
2.176.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT219E Ampe Kìm 600A
Nguồn: AAAx3, đo dòng AC, điện áp AC/DC, điện trở, điện dung, tần số
4.968.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT71A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở, điện dung, tần số
5.166.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat