Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices là một trong những công ty phát triển cao nhất, lâu đời nhất trong lĩnh vực công nghệ nhờ có văn hóa đổi mới, hiệu suất và xuất sắc. Được công nhận trên toàn thế giới là công ty hàng đầu về chuyển đổi dữ liệu và xử lý tín hiệu, Analog Device phục vụ hơn 100.000 khách hàng, hiện diện trong hầu hết các thiết bị điện tử. Analog Devices có trụ sở tại Norwood, Massachusetts, với các cơ sở thiết kế và sản xuất trên toàn thế giới.
Analog Devices mua lại Hittite Microwave Products.
Analog Devices mua lại Linear Technology.

IC Nguồn (3)

IC Giao Tiếp (137)

IC RF, RFID (1)

IC Logic, IC Số (3)

IC Opto, IC Cách Ly (3)

IC Chuyển Đổi Dữ Liệu (7)

IC Định Thời Gian, Đồng Hồ (1)

IC Khuếch Đại & So Sánh (6)

IC Xử Lý Audio & Video (3)

Đăng nhập

Chat