Arduino

Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở dựa trên phần cứng và phần mềm linh hoạt, dễ sử dụng. Mạch Arduino tạo mẫu (prototype) được dành cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mới bắt đầu, người yêu thích và bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo ra các đối tượng hoặc môi trường tương tác. Mạch Arduino có thể cảm nhận môi trường bằng tín hiệu đầu vào từ nhiều loại cảm biến và có thể tác động đến môi trường xung quanh bằng cách điều khiển đèn, động cơ và các bộ truyền động. Mạch Arduino có thể hoạt động độc lập hoặc có thể giao tiếp với phần mềm máy tính.

Arduino (12)

IC ATMEGA328, IC ATMEGA16U2 giao tiếp USB
215.000 đ/Cái
Hàng còn: 726
ARM Cortex-M3 CPU, 84Mhz, 96 KBytes SRAM
680.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 5~12VDC, dòng: 2A/kênh, 4A(max)
196.000 đ/Cái
Hàng còn: 41
V3.0 CH340 5VDC, hỗ trợ Win7, Win8
118.000 đ/Cái
Hàng còn: 81
Nguồn:3-5VDC, dòng <4A, tương thích Adruino
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 88
Nguồn: 3.3~12 VDC
122.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.7~5.5 VDC
138.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
ATmega32U4, Flash: 32KB, SRAM: 2.5KB
509.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
122.000 đ/Cái
Hàng còn: 99
Nguồn vào: 6-12VDC, giao tiếp UART, ngõ ra: 5V/800mA, 3.3V/180mA
112.000 đ/Cái
Hàng còn: 116
IC: Atmega328P-AU, điện áp: 5V USB hoặc 6-9VDC, dòng GPIO: 40mA
199.000 đ/Cái
Hàng còn: 92
Điện áp: 6-9VDC, giao tiếp CH340G
220.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat