Arduino

Arduino

Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở dựa trên phần cứng và phần mềm linh hoạt, dễ sử dụng. Mạch Arduino tạo mẫu (prototype) được dành cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mới bắt đầu, người yêu thích và bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo ra các đối tượng hoặc môi trường tương tác. Mạch Arduino có thể cảm nhận môi trường bằng tín hiệu đầu vào từ nhiều loại cảm biến và có thể tác động đến môi trường xung quanh bằng cách điều khiển đèn, động cơ và các bộ truyền động. Mạch Arduino có thể hoạt động độc lập hoặc có thể giao tiếp với phần mềm máy tính.

Mạch Vi Điều Khiển, Vi Xử Lý (10)

Mạch Điều Khiển Động Cơ (1)

Đăng nhập

Chat